Polisa Indywidualna

Ubezpieczenie dużego kontraktu eksportowego.

Projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym narażone są na wyższe ryzyko finansowe ze względu na znaczną wartość realizowanego kontraktu i często długie terminy płatności. Firmom sprzedającym za granicę dobra kapitałowe, takie jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne, środki transportu, czy też realizującym usługi budowlano-montażowe, oferujemy ochronę przed niewypłacalnością kontrahenta lub opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań finansowych przez odbiorcę. Nasza ochrona obejmuje również ryzyko nieotrzymania płatności w wyniku nagłych zmian w sytuacji politycznej kraju, z którego pochodzi partner handlowy oraz zdarzeń określanych jako siła wyższa.

Dla kogo?

Dla firmy realizującej duży kontrakt eksportowy na dostawę dóbr kapitałowych (z okresem płatności nie dłuższym niż dwa lata). 

Gwarancje ubezpieczeniowe

Startuj w przetargach i realizuj kontrakty bez zamrażania gotówki na zabezpieczenia wymagane przez inwestora.

 • Gwarancje KUKE zwiększają Twoją wiarygodność w oczach kontrahenta.
 • Gwarancje ubezpieczeniowe to mocne zabezpieczenie honorowane przez zagranicznych partnerów biznesowych.
Dowiedz się więcej
Icons/Arrow 14px/Right 2

Co zyskujesz?

 1. Ochronę kontraktu od pierwszej wysyłki do ostatniego terminu płatności do wysokości ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia.

 2. Minimum obowiązków - nie są wymagane regularne deklaracje postępów realizacji transakcji ani zgłoszenia spłat.
 3. Rzetelną ocenę ryzyka i nadzorowanie sytuacji finansowej kontrahenta w trakcie realizacji kontraktu.
 4. Odszkodowanie wypłacane jest w walucie kontraktu eksportowego, co ogranicza ryzyko kursowe.
 5. Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.

Jakie kraje obejmuje ubezpieczenie?

Polisa może obejmować należności od kontrahenta mającego swoją siedzibę w jednym ze 165 krajów świata, a także od kontrahentów z krajów, które na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej zostały tymczasowo wyłączone z listy krajów o ryzyku rynkowym.

Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Jakie są warunki współpracy?

 • Odroczony termin płatności za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę nie może przekroczyć okresu dwóch lat.
 • Ochrona obejmuje do 95 proc. wartości ubezpieczonych należności, przy czym w przypadku kontrahentów z krajów tymczasowo wyłączonych z listy krajów ryzyka nierynkowego ochrona obejmuje do 90 proc. wartości ubezpieczonych należności.
 • Ubezpieczeniem obejmowane są należności potwierdzone prawidłowo wystawioną fakturą, której płatność została określona w walutach wymienionych w Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego lub złotych polskich.

Pozostałe informacje

Aktualnie w ramach polisy indywidualnej istnieje możliwość ubezpieczania należności od kontrahentów z krajów, które zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej obecnie znajdują się na liście krajów o ryzyku tymczasowo nierynkowym.

Kredyt kupiecki dotyczący ubezpieczenia należności od kontrahentów w ramach ryzyka tymczasowo nierynkowego nie może wykraczać poza 180 dzień od dnia przywrócenia państwa przez Komisję Europejską na listę państw o ryzyku rynkowym, tzn. w aktualnym stanie prawnym może obowiązywać maksymalnie do 29.06.2022 r.

Rozwiązania dla dużych firm

Zarządzaj kompleksowo ryzykiem kredytowym oraz inwestycyjnym w firmie.

 • Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu.
 • Od 30 lat wspieramy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Icons/Arrow 14px/Right 2

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet chroniący finanse Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne