Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. BIP składa się z witryn www, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Biuletyn Informacji Publicznej KUKE S.A. jest redagowany przez Biuro Komunikacji KUKE.

Wytworzone przez:Marcin Jedliński07.11.2016
Zatwierdzone przez:Marcin Jedliński07.11.2016
Wprowadzone przez:Marcin Jedliński07.11.2016
W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne