Ubezpieczenie inwestycji

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje straty poniesione w związku z realizacją inwestycji bezpośredniej za granicą będące następstwem zdarzeń określanych jako ryzyko polityczne i siła wyższa.

Jakie ryzyka ubezpieczamy?
Decyzje w formie interwencji rządu uniemożliwiające realizację inwestycji.
Ogłoszenie powszechnego moratorium płatniczego.
Decyzje dotyczące ograniczeń w handlu polegające na zakazie wywozu.
Uniemożliwienie transferu należności (np. dywidendy).
Całkowite pozbawienie możliwości wykonywania praw związanych z inwestycją.
Wojna, rewolucja, zamieszki, przewlekłe masowe strajki, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tajfun, powódź, pożary o rozmiarach katastrofalnych.
Co ubezpieczamy?
Ubezpieczane są udokumentowane nakłady pieniężne, rzeczowe lub w postaci wartości niematerialnych i prawnych netto, zainwestowane w zagraniczne przedsiębiorstwo, które upoważniają do udziału w zyskach, w masie upadło­ściowej, gwarantują prawo głosu, nadzoru i współzarządzania.
Kapitał

Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego skorygowane proporcjonalnie do dokonanych pomniejszeń udziału lub powiększeń udziału.

Wyodrębniony kapitał oddziału lub przedstawicielstwa lub dopłaty do kapitału skorygowane o zwrot dopłat.

Wierzytelności

Wierzytelności wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki, o ile jej cel oraz warunki wskazują na to, że prowadzi ona faktycznie do wywierania przez Ubezpieczającego skutecznego wpływu na przedsiębiorstwo, wierzytelność obejmuje również wymagalne odsetki.

Zysk i stratę netto

Niepodzielony zysk lub strata netto oraz kapitały powstałe z wypracowanego i niepodzielonego zysku netto.

Nieruchomości

Nakłady związane z nabyciem własności i innych praw na nieruchomości oraz innych aktywów trwałych znajdujących się w kraju Inwestycji w związku prowadzeniem działalności za granicą.

Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy
Zalety ubezpieczenia inwestycji za granicą
 1. Maksymalny okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi aż 20 lat.
 2. Ubezpieczeniem można objąć inwestycje już istniejące.
 3. Co roku to Ty decydujesz, czy chcesz przedłużyć ochronę na kolejny rok opłacając składkę lub nie.
 4. Stanowi skuteczne zabezpieczenie dla kredytu bankowego udzielonego dla dokonanych już akwizycji.
 5. Pokrycie ubezpieczeniem wynosi do 90% wartości inwestycji.
 6. Ochrona ubezpieczeniowa może dotyczyć blisko 200 krajów na świecie.
 7. Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez skarb państwa.
 8. Zapewnia odszkodowanie, które pozwala odzyskać zainwestowane środki.
Sprawdź także możliwość ubezpieczenia:
 • kredytu udzielanego na finansowanie inwestycji bezpośrednich za granicą
 • kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji krajowych generujących eksport
 • w rozwiązaniach przeznaczonych dla banków
Dowiedz się więcej

Historie sukcesów

Dlaczego KUKE?
Pewny partner w biznesie
Od blisko 30 lat ubezpieczamy transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej
Często zadawane pytania
Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi
Znajdź potrzebny dokument
Dokumenty, wnioski, formularze

Pobierz formularze, ogólne warunki ubezpieczenia oraz inne dokumenty, które pomogą Ci złożyć wniosek o ubezpieczenie lub udzielenie gwarancji.

Dokumenty do pobrania

Oferowane rozwiązania

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne