Jesteśmy ekspertem w dziedzinie ubezpieczania wymiany handlowej i jej finansowania.

Nasz zespół specjalistów na co dzień zajmuje się strukturyzowaniem złożonych projektów eksportowych. Stoi za nami wiedza i doświadczenie, którymi gotowi jesteśmy wesprzeć i Ciebie.

Wieloletnie doświadczenie

Od 30 lat pełnimy rolę oficjalnej agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych i jako jedyni w Polsce oferujemy ubezpieczenia gwarantowane przez skarb państwa wspierające ekspansję krajowych eksporterów na świecie.

Więcej o KUKE
Dlaczego KUKE?
 1. Zwiększamy pojemność kredytową
  Zabezpieczenie kredytowania bieżącego, inwestycyjnego czy gwarancji pozwala bankowi uwolnić limit kredytowy lub gwarancyjny i przy niezmienionym zaangażowaniu udzielić znacznie większego finansowania klientowi.
 2. Zmniejszamy i dywersyfikujemy ryzyko
  Dla banku KUKE jest partnerem, z którym może dzielić się ryzykiem transakcji. Dzięki gwarancjom Skarbu Państwa bank nie musi tworzyć rezerw na udzielone finansowanie i może zdjąć nawet do 100% ryzyka w transakcjach eksportowych.
 3. Podnosimy marżę banku
  Brak konieczności tworzenia rezerw pod udzielone finansowanie oznacza mniej zaangażowanego kapitału i zwiększone możliwości kredytowania klientów. Wpływa to na lepszy wynik osiągany przez bank na transakcji.
 4. Inwestycje w kraju i za granicą
  Umożliwiamy finansowanie inwestycji w kraju jak i za granicą. Gwarantujemy kredyty na inwestycje zlokalizowane w Polsce zarówno dla firm, które już eksportują, jak i dla tych, które dzięki tym inwestycjom dopiero szykują się do ekspansji zagranicznej.
 5. Zwiększamy możliwości gwarancyjne
  Dzięki regwarancjom zabezpieczającym gwarancje udzielone przez bank zwiększamy możliwość banku do gwarantowania kolejnych transakcji.
 6. Pomagamy w akwizycjach
  Ubezpieczymy zarówno kredyty przeznaczone na zagraniczne akwizycje polskich firm, jak i same inwestycje od strat spowodowanych ryzykiem politycznym i siły wyższej.
 7. Dalszy rozwój
  Stwarzamy bezpieczne środowisko rozwoju dla klientów banku umożliwiając realizację większej ilości projektów przez przedsiębiorców oraz finansujące je instytucje.
 8. Zagraniczni partnerzy
  Współpracujemy z podmiotami z Polski, zagranicznymi bankami, bankami rozwoju oraz agencjami kredytów eksportowych (ECA) na całym świecie.
 9. Cały świat
  Mamy apetyt na ryzyko. Ubezpieczamy większość światowych rynków – nawet te uznawane powszechnie za ryzykowne. Ale działamy też lokalnie w Polsce.

Inwestycje w kraju i za granicą

Gwarancje dla inwestycji w Polsce
Wspieramy zagraniczną ekspansję przedsiębiorstw już na etapie realizowania inwestycji w kraju. Zabezpieczamy terminową spłatę kredytu udzielonego przez bank eksporterowi, w tym również inwestorowi zagranicznemu, na sfinansowanie inwestycji realizowanej w Polsce i generującej eksport.
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie finansowania inwestycji za granicą
Zabezpieczamy ryzyko braku spłaty kredytu udzielonego na finansowanie inwestycji polskich przedsiębiorców za granicą. W pakiecie dostępne jest również ubezpieczenie zrealizowanej inwestycji bezpośredniej za granicą od ryzyka politycznego lub ryzyka siły wyższej.
Dowiedz się więcej

Rozwiązania wspierające eksport

Ubezpieczenie kredytu
dla nabywcy

Nasze wiodące rozwiązanie zabezpieczające bank przed brakiem spłaty kredytu lub opóźnieniach w spłacie kredytu udzielonego zagranicznemu kontrahentowi polskiego eksportera lub bankowi zagranicznego nabywcy polskich towarów i usług.

Dowiedz się więcej
Gwarancja spłaty kredytu obrotowego dla eksportera

Gwarantujemy terminową spłatę kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżące kontraktu eksportowego – zarówno w ramach limitu gwarancyjnego udzielonego przez KUKE, jak i pod indywidualny kontrakt.

Dowiedz się więcej
Gwarancje płatnicze dla eksporterów

Gwarancja płatnicza KUKE zabezpieczają terminową spłatę zobowiązań eksportera wobec swoich dostawców – w Polsce i za granicą. Eksporter może również zabezpieczyć spłatę swoich zobowiązań wobec banków i faktorów finansujących faktury wystawiane przez dostawców eksportera.

Dowiedz się więcej
Shop in Poland - zdobywaj nowe rynki eksportowe

Shop in Poland to inicjatywa, której celem jest pomoc polskim eksporterom w zdobywaniu nowych rynków zbytu lub zwiększenie eksportu na rynkach, gdzie są już aktywni. Umożliwia polskim przedsiębiorcom udział jako podwykonawcy w dużych, zagranicznych projektach inwestycyjnych.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania uzupełniające

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne