Polityka prywatności

1. Definicje

 1. Administrator - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, nr KRS 0000094881, NIP: 5260307991;
 2. Dane osobowe - informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość;
 3. Informacje – informacje o aktywności Użytkowników na Stronie Internetowej takie jak liczba i źródła odwiedzin Strony Internetowej, sposób poruszania się po Stronie Internetowej, informacje udostępnione na stronach internetowych partnerów Administratora;
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową lub korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności, o których mowa w Polityce;
 5. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) - rodzaj niewielkich informacji - danych teleinformatycznych, które wysyłane są przez każdy serwis internetowy odwiedzany przez Użytkownika i zapisywane są na jego urządzeniu końcowym, np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Podczas kolejnych wizyt na Stronie Internetowej informacje przechowywane w pliku cookies są odsyłane na Stronę Internetową, co pozwala Administratorowi m.in. rozpoznać Użytkownika i dostosować treść do jego / jej potrzeb;
 6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności;
 7. Strona Internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem kuke.com.pl oraz w domenie *.kuke.com.pl

2. Przetwarzanie informacji w związku z korzystaniem ze strony internetowej

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej Administrator zbiera Informacje, z zastrzeżeniem ust. 3.1. poniżej. Gromadzone Informacje nie pozwalają Administratorowi na bezpośrednią identyfikację Użytkownika, są gromadzone w dziennikach logów do celów administrowania Stroną Internetową, bez możliwości powiązania ich z konkretnymi osobami fizycznymi - Użytkownikami.
 2. Administrator nie podejmuje czynności prowadzących do identyfikacji Użytkowników, których Informacje są przetwarzane. Przetwarzanie Informacji jako danych niedających Administratorowi możliwości poznania tożsamości osób fizycznych – Użytkowników oznacza, iż Informacje pozostające w dyspozycji Administratora nie stanowią Danych Osobowych. 

3. Pliki cookies

Administrator może korzystać z następujących Plików Cookies:

 1. Niezbędne Pliki Cookies - zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej i jej podstawowych funkcji. Bez nich Użytkownik nie ma możliwości prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej. W zakresie korzystania z niezbędnych Plików Cookies nie jest wymagane uzyskanie zgody Użytkownika (art. 173 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.). 
 2. Funkcjonalne Pliki Cookies - umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony Internetowej itp., jak również Pliki Cookies pochodzące z serwisów podmiotów trzecich. Jeżeli Użytkownik odmówi zapisania na jego / jej urządzeniu końcowym Funkcjonalnych Plików Cookies, nie ograniczy to dla Użytkownika żadnych funkcjonalności na Stronie Internetowej.
 3. Wydajnościowe Pliki Cookies – umożliwiają Administratorowi ocenę wydajności Strony Internetowej i jej statystyki, zbieranie przez Administratora informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej i optymalizację z tym związaną. Wydajnościowe Pliki Cookies umożliwiają śledzenie liczby i źródeł odwiedzin, dzięki czemu Administrator może mierzyć i poprawiać wydajność Strony Internetowej. Ten rodzaj Plików Cookies pomaga Administratorowi zrozumieć, które podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po Stronie Internetowej. Jeżeli Użytkownik odmówi zapisania na jego / jej urządzeniu końcowym Wydajnościowych Plików Cookies, nie ograniczy to dla Użytkownika żadnych funkcjonalności na Stronie Internetowej.
 4. Marketingowe Pliki Cookies – Administrator stosuje te Pliki Cookies, aby personalizować treści, które są wyświetlane Użytkownikom. Marketingowe Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w kampaniach reklamowych Administratora, które są prowadzone na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z marketingowych plików cookie, może otrzymywać informacje o stronach internetowych partnerów Administratora, na których zareagował na reklamy Administratora. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z Marketingowych Plików Cookies, wyświetlane będą ogólne i niespersonalizowane reklamy. Jeżeli Użytkownik odmówi zapisania na jego / jej urządzeniu końcowym Marketingowych Plików Cookies, nie ograniczy to dla Użytkownika żadnych funkcjonalności na Stronie Internetowej.

Nazwa

Cel

Okres przechowywania

Niezbędne Pliki Cookies

prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, zapewnianie bezpieczeństwa korzystania ze Strony Internetowej

cookieAgreement – 30 dni 

Funkcjonalne Pliki Cookies

personalizowanie Strony Internetowej i usług: zapamiętywanie informacji o Użytkowniku, aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać tych informacji podczas kolejnych wizyt na Stronie Internetowej

przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika

Wydajnościowe Pliki Cookies

monitorowanie i analizowanie skuteczności Strony Internetowej, usług oraz działań marketingowych podmiotów trzecich, monitorowanie zagregowanych wskaźników użytkowania Strony Internetowej, takie jak łączna liczba odwiedzających i wyświetlanych stron; monitorowania wejść Użytkownika i statusu działań na Stronie Internetowej i w usługach.

_ga – 730 dni

_gid – 1 dzień

_gat – 1 godzina

ln_or – 1 dzień

_hjSessionUser_# – 365 dni

_hjFirstSeen – 1 godzina

_hjIncludedInSessionSample_# – 1 godzina

_hjSession_# – 1 godzina

_hjAbsoluteSessionInProgress – 1 godzina

bcookie – 365 dni

Marketingowe Pliki Cookies

dostarczanie dostosowanych do Użytkownika reklam, treści i informacji

li_sugr – 90 dni

UserMatchHistory – 30 dni

AnalyticsSyncHistory – 30 dni

Bscookie – 365 dni

Lidc – 1 dzień

li_gc – 180 dni

3.1 Zarządzanie plikami Cookies

 1. Podczas wizyty na Stronie Internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona Pliki Cookies. Wybór przez Użytkownika opcji "Zaakceptuj pliki cookie” będzie oznaczać, że Użytkownik akceptuje wszystkie Pliki Cookies, które są umieszczone na Stronie Internetowej oraz potwierdza, że zapoznał się z informacjami na temat Plików Cookies oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą Plików Cookies są przekazywane podmiotom trzecim (zob. sekcję 5 Polityki).
 2. Użytkownik może szczegółowo zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi Plików Cookies, w tym wyrazić zgodę jedynie na poszczególne Pliki Cookies, poprzez wybór pola "Ustawienia plików cookies" na wyświetlonym banerze.
 3. W celu wycofania uprzednio udzielonej zgody należy wejść do centrum preferencji Cookies, klikając widget w postaci ikony koła zębatego widoczny w lewym dolnym rogu Strony Internetowej, a następnie kliknąć opcje „Odrzuć pliki cookie”, żeby odrzucić wszystkie Pliki Cookies lub za pomocą checkboxów odznaczyć kategorię Plików Cookies, względem których Użytkownik chce wycofać zgodę i kliknąć przycisk „Zapisz ustawienia”.
 4. W przypadku Niezbędnych Plików Cookies zgoda Użytkownika nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie Strony Internetowej. Te Pliki Cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania zgody Użytkownika zgodnie z art. 173 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 5. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, aby Pliki Cookies były zapisywane na jego urządzeniu, może wybrać opcję “Ustawienia plików cookie” a następnie wybrać opcję „Odrzuć pliki cookie”. Wybierając tę opcję Użytkownik odrzuci wszystkie, prócz Niezbędnych Plików Cookies, które Administrator stosuje na Stronie Internetowej.

3.2 Narzędzia analityczne i marketingowe dostarczane przez podmioty trzecie

 1. Administrator oraz jego partnerzy (podmioty trzecie) stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Pliki Cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą pochodzić od podmiotów trzecich.
 2. Niniejsza Polityka nie reguluje zasad korzystania z Plików Cookies przez podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące u danego podmiotu trzeciego. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności danego podmiotu trzeciego (odpowiednie adresy URL wskazane poniżej). Administrator zachęca do zapoznania się z polityką prywatności podmiotów trzecich.
 3. Administrator nie ma zamiaru ani nie przekazuje partnerom (podmiotom trzecim) żadnych informacji pozwalających na identyfikację konkretnego Użytkownika, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy.

GOOGLE ANALYTICS

 • Pliki Cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu na Stronie Internetowej.

 • Na podstawie ww. analityki Administrator uzyskuje statystyki pokazujące jak Użytkownik i pozostali użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej.
 • Główne Pliki Cookies Google Analytics mają następujące nazwy: _ga, _gat, _gid.
 • Działanie Google Analytics można zablokować. W tym celu należy zainstalować następujący dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc., dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 • Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl, tekst i adres URL mogą zostać zmienione wyłącznie według uznania Google.

HOTJAR

 • Pliki Cookies Hotjar są to pliki wykorzystywane przez HotJar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) w celu analityki ruchu na Stronie Internetowej.

 • Na podstawie ww. analityki Administrator uzyskuje statystyki pokazujące jak Użytkownik i pozostali użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej.

 • Główne pliki cookies Hot Jar mają następujące nazwy: _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjFirstSeen, hjIncludedInSessionSample#, hjSession#, hjSessionUser#, _hjTLDTest.
 • Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/, tekst i adres URL mogą zostać zmienione wyłącznie według uznania HotJar. 

LINKEDIN.COM 

 • Pliki Cookies LinkedIn są to pliki wykorzystywane przez LinkedIn Corporation (1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085) w celu analitycznym i statystycznym związanym z danymi gromadzonymi w ramach usług świadczonych przez LinkedIn, w szczególności zamieszczonych na profilu LinkedIn. Dzięki ww. informacjom Administrator uzyska statystyki dotyczące Użytkowników, w tym może uzyskać informację na temat branży, której są oni przedstawicielami oraz wykorzystać te dane w celach reklamowych.
 • Główne pliki cookies LinkedIn mają następujące nazwy: bscookie, li_gc, lidc, AnalyticsSyncHistory, ln_or, bcookie, UserMatchHistory.
 • Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=%7Berror-page%7D-privacy-policy, tekst i adres URL mogą zostać zmienione według własnego uznania LinkedIn. 

4. Odbiorcy Informacji

 1. Informacje mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, tj. podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, analityczne, organom lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania danych Użytkownika na podstawie przepisów prawa. 

5. Profilowanie

 1. Administrator, w celu prowadzenia działań marketingowych, realizuje działania o charakterze profilowania, tj. analizuje Informacje o Użytkowniku tak, aby przedstawić ofertę dopasowaną do jego cech lub odpowiadającą – w ocenie Administratora – jego potrzebom. Profilowanie następuje jedynie po wyrażeniu przez Użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie Marketingowych Plików Cookies.

6. Czy podanie informacji jest dobrowolne?

Wszystkie Informacje Użytkownik podaje dobrowolnie odwiedzając Stronę Internetową.

7. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@kuke.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

8. Zmiany polityki

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 4.07.2023 r.

Dane zbierane za pomocą formularza kontaktowego

Informacja o danych zbieranych za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.kuke.com.pl znajduje się tutaj.

Kontakt z nami

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: odo@kuke.com.pl lub pisemnie na adres siedziby KUKE S.A.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne