Biuletyn Informacji Publicznej

Prowadzimy działalność ubezpieczeniową na podstawie:
  • Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844),
  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 826.),
  • Zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupie 14 Działu II z dnia 5 kwietnia 1991 roku, zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupie 16 Działu II z dnia 14 sierpnia 1991 roku oraz zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupie 15 Działu II z dnia 7 stycznia 1997 roku,
  • Statutu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna.

Wytworzone przez:

Marcin Jedliński

19.06.2023

Zatwierdzone przez:

Marcin Jedliński

19.06.2023

Wprowadzone przez:

Marcin Jedliński

19.06.2023

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne