Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura aktywów

2021 (w mln zł)

2022 (w mln zł)

Aktywa, w tym:

594,79

889,11

Wartości niematerialne i prawne

3,33

4,03

Lokaty

415,69

518,01

Należności

96,23

118,18

Inne składniki aktywów

55,33

220,80

Środki pieniężne

51,82

217,06

Rozliczenia międzyokresowe

24,20

28,10

Wybrane elementy pasywów

2021 (w mln zł)

2022 (w mln zł)

Pasywa, w tym

594,79

889,11

Kapitały własne

302,81

360,07

Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne

122,16

302,51

Wytworzone przez:

Marcin Jedliński

12.05.2023

Zatwierdzone przez:

Marcin Jedliński

12.05.2023

Wprowadzone przez:

Marcin Jedliński

12.05.2023

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne