Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura aktywów

2019 (w tys zł)

2020 (w tys zł)

Aktywa, w tym:

371 670

498 879

Wartości niematerialne i prawne

1 041

3 205

Lokaty

277 464

358 471

Należności

66 450

78 479

Rzeczowe składniki aktywów

3 059

2 676

Środki pieniężne

9 551

36 533

Rozliczenia międzyokresowe

14 104

19 515

Wybrane elementy pasywów

2019 (w tys zł)

2020 (w tys zł)

Kapitał własny

219 339

286 634

Wynik finansowy netto

6 240

14 193

Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne

56 708

83 159

Wytworzone przez:

Marcin Jedliński

12.05.2021

Zatwierdzone przez:

Marcin Jedliński

12.05.2021

Wprowadzone przez:

Marcin Jedliński

12.05.2021

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne