Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, jako podmiot dominujący wobec KUKE Finance S.A., publikuje uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej KUKE Finance S.A.

Wytworzone przez:

Marcin Jedliński

30.05.2017

Zatwierdzone przez:

Marcin Jedliński

30.05.2017

Wprowadzone przez:

Marcin Jedliński

30.05.2017

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne