Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie ze Statutem organami Spółki są:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza, która składa się z 8 członków:

 • Adam Barbasiewicz - Przewodniczący
 • Wioletta Krasoń - Wiceprzewodnicząca 
 • Sylwia Ługowska-Bulak
 • Piotr Kaflik
 • Paweł Pietrzak
 • Artur Pustelnik
 • Wojciech Rząsiecki
 • Mariusz Sokołowski

Zarząd, który składa się z 4 członków:

 • Janusz Władyczak - prezes zarządu
 • Katarzyna Kowalska - wiceprezes zarządu
 • Wiktor Grudzień - członek zarządu
 • Jan Sarnowski - członek zarządu

Wytworzone przez:

Marcin Jedliński

01.12.2022

Zatwierdzone przez:

Marcin Jedliński

01.12.2022

Wprowadzone przez:

Marcin Jedliński

01.12.2022

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne