Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie ze Statutem organami Spółki są:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza, która składa się z 8 członków:

  • Adam Barbasiewicz - Przewodniczący
  • Wioletta Krasoń - Wiceprzewodnicząca 
  • Piotr Kaflik
  • Monika Kępa
  • Paweł Pietrzak
  • Artur Pustelnik
  • Wojciech Rząsiecki
  • Mariusz Sokołowski

Zarząd, który składa się z 2 członków:

  • Janusz Władyczak - prezes zarządu
  • Katarzyna Kowalska - wiceprezes zarządu

Wytworzone przez:

Marcin Jedliński

19.04.2024

Zatwierdzone przez:

Marcin Jedliński

19.04.2024

Wprowadzone przez:

Marcin Jedliński

19.04.2024

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne