Biuletyn Informacji Publicznej
Zgodnie ze Statutem organami Spółki są:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza, która składa się z 6 członków:

  • Adam Barbasiewicz - przewodniczący rady nadzorczej
  • Piotr Kaflik
  • Wioletta Krasoń
  • Pawel Pietrzak
  • Wojciech Rząsiecki
  • Mariusz Sokołowski

Zarząd, który składa się z 3 członków:

  • Janusz Władyczak - prezes zarządu
  • Katarzyna Kowalska - wiceprezes zarządu
  • Tomasz Ślagórski - wiceprezes zarządu

Wytworzone przez:

Dominik Więcław

7.02.2022

Zatwierdzone przez:

Marcin Jedliński

7.02.2022

Wprowadzone przez:

Dominik Więcław

7.02.2022

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne