Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia kredytu, gwarancji ubezpieczeniowych oraz ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych - w zakresie grup ubezpieczeń 14-16, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  • o prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych, powierzonej Spółce na warunkach określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa,
  • organizowanie i prowadzenie działalności reasekuracyjnej czynnej i biernej,
  • świadczenie na rzecz przedsiębiorców usług związanych z działalnością ubezpieczeniową, polegających na badaniu, analizie i ocenie ryzyka,
  • świadczenie na rzecz przedsiębiorców usług związanych z działalnością ubezpieczeniową, mających na celu dochodzenie przysługujących im roszczeń majątkowych od kontrahentów krajowych i zagranicznych.

Wytworzone przez:

Marcin Jedliński

11.05.2020

Zatwierdzone przez:

Marcin Jedliński

11.05.2020

Wprowadzone przez:

Marcin Jedliński

11.05.2020

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne