Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej KUKE S.A. jest redagowany przez:

Departament Komunikacji KUKE S.A.

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Osobą odpowiedzialną za aktualizowanie stron podmiotowych BIP KUKE S.A. jest:

Marcin Jedliński

marcin.jedlinski@kuke.com.pl
Wytworzone przez:

Marcin Jedliński

 23.11.2018

Zatwierdzone przez:

Marcin Jedliński

 23.11.2018

Wprowadzone przez:

Marcin Jedliński

 23.11.2018

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne