Biuletyn Informacji Publicznej

Data

Rodzaj zmiany

Nazwa strony BIP

31.01.2019

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

22.05.2019

Aktualizacja danych o majątku Spółki

Majątek

14.06.2019

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

23.07.2019

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

05.08.2019

Aktualizacja statutu Spółki

Forma prawna

18.09.2019

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

08.01.2020

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

17.06.2020

Aktualizacja akcjonariatu Spółki

Struktura własności

23.06.2020

Aktualizacja danych o majątku Spółki

Majątek

03.07.2020

Aktualizacja statutu Spółki

Forma prawna

29.01.2021

Aktualizacja akcjonariatu Spółki

Struktura własności

11.02.2021

Aktualizacja statutu Spółki

Forma prawna

11.05.2021

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

12.05.2021

Aktualizacja danych o majątku Spółki

Majątek

5.07.2021

Aktualizacja statutu Spółki

Forma prawna

7.07.2021

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

7.02.2022

Aktualizacja składu Zarządu Spółki

Organy Spółki

Wytworzone przez:

Dominik Więcław

 7.02.2022

Zatwierdzone przez:

Marcin Jedliński

 7.02.2022

Wprowadzone przez:

Dominik Więcław

 7.02.2022

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne