Biuletyn Informacji Publicznej

Data

Rodzaj zmiany

Nazwa strony BIP

31.01.2019

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

22.05.2019

Aktualizacja danych o majątku Spółki

Majątek

14.06.2019

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

23.07.2019

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

05.08.2019

Aktualizacja statutu Spółki

Forma prawna

18.09.2019

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

08.01.2020

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

17.06.2020

Aktualizacja akcjonariatu Spółki

Struktura własności

23.06.2020

Aktualizacja danych o majątku Spółki

Majątek

03.07.2020

Aktualizacja statutu Spółki

Forma prawna

29.01.2021

Aktualizacja akcjonariatu Spółki

Struktura własności

11.02.2021

Aktualizacja statutu Spółki

Forma prawna

11.05.2021

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

12.05.2021

Aktualizacja danych o majątku Spółki

Majątek

5.07.2021

Aktualizacja statutu Spółki

Forma prawna

7.07.2021

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

7.02.2022

Aktualizacja składu Zarządu Spółki

Organy Spółki

19.05.2022

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

16.06.2022

Aktualizacja składu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

24.06.2022

Aktualizacja składu Zarządu Spółki

Organy Spółki

30.06.2022

Aktualizacja składu Zarządu Spółki

Organy Spółki

28.07.2022

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

1.12.2022

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

27.01.2023

Aktualizacja statutu Spółki

Forma prawna

31.12.2023

Aktualizacja składu Zarządu Spółki

Organy Spółki

19.04.2024

Aktualizacja składu Zarządu Spółki

Organy Spółki

19.04.2024

Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki

Organy Spółki

Wytworzone przez:

Marcin Jedliński

31.12.2023

Zatwierdzone przez:

Marcin Jedliński

31.12.2023

Wprowadzone przez:

Marcin Jedliński

31.12.2023

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne