Biuletyn Informacji Publicznej

Akcjonariuszami KUKE są:

  • Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki (51,55 proc.)
  • Bank Gospodarstwa Krajowego (48,45 proc.)

Wytworzone przez:

Marcin Jedliński

29.01.2021

Zatwierdzone przez:

Marcin Jedliński

29.01.2021

Wprowadzone przez:

Marcin Jedliński

29.01.2021

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne