Bank Pekao S.A. z gwarancjami KUKE otwiera linię gwarancyjną stoczni Crist

Bank Pekao S.A. podpisał umowę udzielenia linii gwarancyjnej stoczni Crist – niezbędną do dalszej ekspansji zagranicznej – zabezpieczonej regwarancją KUKE. Jest to pierwsza transakcja o takiej konstrukcji na polskim rynku bankowym, dająca możliwość znacznego zwiększenia finansowania działalności eksportowej prowadzonej przez bank i udostępnienia go polskim firmom także z innych sektorów gospodarki.

Zawarta w ramach wsparcia eksportu umowa między KUKE, Bankiem Pekao S.A. i Crist umożliwia:

  1. finansowanie działalności eksportowej stoczni,
  2. zmniejszenie ryzyka podejmowanego przez bank – instrument ogranicza ryzyko banku poprzez udział KUKE w transakcji, stwarzając tym samym szansę na finansowanie kolejnych kontraktów w ramach przyznanej linii kredytowej,
  3. potencjalne udostępnienie większej linii kredytowej stoczni w ramach tej samej ekspozycji na ryzyko lub wykorzystanie jej na inne rodzaje finansowania niż gwarancje,
  4. dla banku – w ramach niezmienionej wysokości ekspozycji na ryzyko –  otwiera możliwość finansowania kontraktów eksportowych przedsiębiorstw z innych branż, takich jak chociażby firmy budowlane czy producenci pojazdów szynowych lub drogowych.

Współpraca była możliwa dzięki podpisaniu w czerwcu 2018 roku umowy ramowej między KUKE i Bankiem Pekao S.A. w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów. 

„Polskie firmy – w tym stocznie – potrzebują wsparcia w realizacji ekspansji zagranicznej, która w większości wypadków nie jest możliwa bez pozyskania zewnętrznego finansowania. Gwarancje KUKE pozwalają bankowi bezpiecznie finansować kontrakty eksportowe. W KUKE mamy wieloletnie doświadczenie w zabezpieczeniu kontraktów zagranicznych i możemy zabezpieczyć szeroki katalog ryzyk – w tym również ryzyko polityczne. W naszym portfolio jest szereg takich rozwiązań adresowanych bezpośrednio do eksporterów oraz banków finansujących działalność eksportową, czy to w formie gwarancji czy kredytu. W ramach realizowania prowadzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii programu Moda na Eksport pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Jestem przekonany, że umowa zapoczątkuje dla Crist kolejne wielomilionowe kontrakty oraz tak pożądane do ich wykonania linie gwarancyjne. Dla Banku Pekao jest to okazja do zwiększenia finansowania eksportu przy jedynie niewielkim zwiększeniu ekspozycji. Jeżeli pomysł zostanie wykorzystany szeroko przez rynek bankowy, skorzystają na tym nie tylko same banki, ale przede wszystkim polscy przedsiębiorcy” – mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.

W ramach Banku Pekao S.A. finansowaniem eksportu zajmuje się Departament Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu działający od marca 2018 roku. Do tej pory w zakresie działalności związanej z finansowaniem eksportu Pekao wstępnie zaoferowało polskim firmom finansowanie na łączną kwotę ponad 3 mld zł w ramach 35 transakcji do 18 krajów, m.in.: Ukraina, Białoruś, Finlandia, Estonia, Chiny, Maroko, Rosja, Norwegia, Wielka Brytania, Mongolia, Kanada, Francja, Angola, Argentyna, Turcja, Islandia, Peru czy Kazachstan. Finansowanie w ramach działalności eksportowej dotyczy przede wszystkim sektora energetycznego, budowlanego, przemysłowego, rolniczego, FMCG, stoczniowego, transportowego i górniczego.

„Możliwość finansowania eksportu jest wręcz warunkiem koniecznym dla rozwoju polskich firm za granicą. Zaproponowana struktura transakcji stworzyła możliwość udostępnienia linii gwarancyjnej – dziś dla firmy z sektora stoczniowego – ale w przyszłości podobne konstrukcje można wykorzystywać w innych sektorach gospodarki, zawsze tam gdzie firmy realizują kontrakty zagraniczne. Dzięki współpracy z KUKE możliwym staje się wspieranie polskich eksporterów na niemalże wszystkich rynkach świata”  – powiedział Piotr Stolarczyk, dyrektor zarządzający Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu w Banku Pekao.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Startuj w przetargach i realizuj kontrakty bez zamrażania gotówki na zabezpieczenia wymagane przez inwestora.

  • Gwarancje KUKE zwiększają Twoją wiarygodność w oczach kontrahenta.
  • Gwarancje ubezpieczeniowe to mocne zabezpieczenie honorowane przez zagranicznych partnerów biznesowych.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne