Credit Agricole i KUKE finansują krajowe inwestycje polskich eksporterów

Eksporterzy bądź firmy dopiero zamierzające rozwijać działalność na rynkach zagranicznych mogą skorzystać w Credit Agricole Bank Polska z atrakcyjnej formuły finansowania z gwarancjami spłaty oferowanymi przez KUKE. Tego rodzaju kredyty zapewniają przedsiębiorcom możliwość międzynarodowej ekspansji poprzez rozbudowę ich potencjału eksportowego w kraju.

W ubiegłym roku KUKE zagwarantowała spłatę kredytów inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój działalności eksportowej o wartości ponad 1,5 mld zł. Otrzymały je firmy z różnych branż: od stoczniowej, przez spożywczą, po stolarkę otworową, prowadząc przy okazji tak potrzebną polskiej gospodarce transformację energetyczną przestawiając produkcję na korzystanie z nisko- i zeroemisyjnych źródeł.

Korzystając z gwarancji KUKE, możemy zaproponować przedsiębiorcom atrakcyjniejsze warunki finansowania czy to w zakresie marży, poziomu zabezpieczeń czy terminu spłaty. Widzimy, że wielu eksporterów, z którymi utrzymujemy relacje, mogłoby przyspieszyć swoją ekspansję korzystając z finansowania w tej formule. Cieszymy się, że możemy wspierać w ten sposób rozwój polskiego biznesu, który chce podbijać zagraniczne rynki, a co ważne podnosić przy tym poziom inwestycji w kraju.

Piotr Kwiatkowski, prezes Credit Agricole

Gwarancje spłaty finansowania inwestycyjnego generującego eksport są jednym z elementów zestawu instrumentów z gwarancjami Skarbu Państwa oferowanego przez KUKE za pośrednictwem banków. Gwarancje KUKE na rzecz banku pokrywają do 80 proc. ryzyka kredytowego. 

Zależy nam na tym, żeby nasi eksporterzy tworzyli bazę do dalszej ekspansji i rozwijali produkcję przede wszystkim w Polsce. To z kolei dodatkowe możliwości biznesowe dla banków, które dzięki naszym gwarancjom mogą pięciokrotnie zwiększyć swoje zaangażowanie w finansowanie eksporterów bez ponoszenia dodatkowego ryzyka. Nasze instrumenty są też argumentem dla zagranicznych inwestorów, by to w Polsce lokowali swoje zakłady, zwabieni przede wszystkim dobrą infrastrukturą, zasobami wykształconych pracowników i dostępem do ogromnego unijnego rynku przy relatywnie niskich kosztach, jak też bezpieczeństwo związane z członkostwem w NATO. Doceniając znaczenie tych czynników, to kwestie związane z finansowaniem, o co dbamy wspólnie z bankami, będą decydowały o przewadze konkurencyjnej i sukcesie na międzynarodowym rynku 

Janusz Władyczak, prezes KUKE

Gwarancje mogą objąć projekty, które są realizowane przez przedsiębiorstwo, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych przed udzieleniem gwarancji stanowi nie mniej niż 20 proc. przychodów; ewentualnie inwestycja w ciągu trzech lat po ukończeniu wygeneruje minimum 20 proc. przychodów ze sprzedaży na eksport. Minimalna wartość kredytu to 5 mln zł, a maksymalna długość jego spłaty wynosi 14 lat.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne