Finansowanie eksportu i inwestycji - konferencja

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Sektor bankowy 2022 odpowiedzialni za jutro" organizowaną przez KUKE, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Redakcję Miesięcznika Finansowego BANK i Związek Banków Polskich. Będziemy współorganizatorem sesji "Finansowanie eksportu i inwestycji".

  • Data: 14 czerwca 2022 r.
  • Godzina rozpoczęcia: 9:00
  • Miejsce: Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Polskie firmy odnoszą sukcesy na międzynarodowych rynkach, co udowodniają nie tylko w sprzyjającym otoczeniu, ale również w sytuacjach kryzysowych (także w pandemii), systematycznie zwiększając udział naszego kraju w światowym eksporcie. Jednak kolejne turbulencje w globalnej gospodarce pojawiają się z coraz większą częstotliwością, a nawet rysuje się perspektywa nowego ładu światowego z silnymi podziałami i jeszcze większą rywalizacją. To będzie wymagało osiągania nowych przewag przez polskich eksporterów. Jednym ze sposobów poprawienia ich pozycji konkurencyjnej jest zapewnienie im finansowania – nie tyle poszczególnych transakcji, co środków na rozwój potencjału eksportowego w kraju oraz kredytów na przejęcia i inwestycje zagraniczne. Dzięki temu wykorzystają zyskujące na intensywności procesy regionalizacji czy nearshoringu. Czy banki są gotowe włączyć się na szerszą skalę we wsparcie eksportowych i akwizycyjnych ambicji polskich przedsiębiorstw? Czy dostrzegają szanse na tym polu we współpracy z państwowymi instytucjami rozwoju z KUKE na czele?

Nad tymi i wieloma innymi kwestiami chcemy zastanowić się w gronie ekonomistów, prawników oraz bankowych i ubezpieczeniowych specjalistów od finansowania handlu i inwestycji zagranicznych.

Sesja II: Finansowanie eksportu i inwestycji

Fire Chat: Wsparcie eksporterów to nie tylko export finance Prelegenci: Piotr Maciaszek, KUKE i Grzegorz Pojnar, Santander Bank Polska SA

Czy możliwe jest kredytowanie eksporterów bez ryzyka – znaczenie ECA w kontekście wymogów CRR Michał Mężykowski, kancelaria CMS

Panel dyskusyjny

Odpowiedzialni za jutro – zrównoważony rozwój gospodarki w oparciu o inwestycje i eksport

Moderator: 

Janusz Władyczak, Prezes KUKE

Uczestnicy:

  • Michał Mrożek - Wiceprezes Zarządu banku, ING Bank Śląski
  • Adam Pers, Wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, mBank SA
  • Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista, Krajowa Izba Gospodarcza
  • Arkadiusz Zabłoński, Dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu, BGK
Rozwiązania dla banków

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne