HSBC wykorzysta rozwiązania KUKE dla wsparcia polskich eksporterów

HSBC w Polsce wprowadzi wkrótce nowe rozwiązania dla eksporterów – 1 lipca bank podpisał z KUKE umowę o współpracy, dzięki której polskie firmy będą miały szersze możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych.

Umowa między HSBC w Polsce a KUKE przewiduje oferowanie przez bank klientom nastawionym na eksport i zagraniczną ekspansję nowych rozwiązań finansowych wprowadzonych w tym roku przez ubezpieczyciela. HSBC od lat aktywnie wspiera nie tylko krajową, ale i eksportową działalność polskich przedsiębiorców, oferując instrumenty, dzięki którym możliwe jest m.in. finansowanie projektów inwestycyjnych generujących eksport i których celem są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Równolegle bank oferuje pomoc także zagranicznym nabywcom polskich dóbr inwestycyjnych.

KUKE zaproponowała w tym roku szeroką paletę nowych oraz zmodyfikowanych gwarancji i ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa w ramach kompleksowego systemu wsparcia eksportu, które na mocy podpisanej właśnie umowy swoim klientom udostępni HSBC w Polsce. Należą do nich m.in.:

  • gwarancje zabezpieczające finansowanie inwestycji krajowych generujących eksport,
  • gwarancje spłaty finansowania obrotowego oraz spłaty należności wobec poszczególnych dostawców lub dla łańcuchów dostaw,
  • gwarancje kontraktowe i regwarancje,
  • ubezpieczenia kredytu nabywcy oraz gwarancje zabezpieczające finansowanie i refinansowanie zagranicznych nabywców polskich dóbr inwestycyjnych,
  • ubezpieczenia finansowania inwestycji zagranicznych dokonywanych przez polskich przedsiębiorców.
Dariusz Kucharski i Janusz Władyczak

"HSBC w Polsce aktywnie wspiera swoich klientów w ich działaniach eksportowych i prowadzonej zagranicznej działalności biznesowej oferując dedykowane produkty finansowe dopasowane do specyficznych, indywidualnych potrzeb klienta. Współpraca z KUKE i możliwość skorzystania przez HSBC w Polsce i jego klientów z rozszerzonej gamy zabezpieczeń w postaci produktów gwarancji i ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa stworzy większe możliwości oferowania kredytów inwestycyjnych, w tym na finansowanie akwizycji zagranicznych oraz struktur finansowania bieżącej działalności naszych klientów. Bardzo pozytywnie oceniamy działania KUKE, które naszym zdaniem wychodzą naprzeciw oczekiwaniom banków oraz klientów aktywnie operujących na rynkach międzynarodowych" – powiedział dyrektor generalny HSBC w Polsce Dariusz Kucharski.

"Tworząc nowy system wsparcia eksportu chcieliśmy pomóc firmom w zwiększeniu ich potencjału eksportowego, zachęceniu do zagranicznych akwizycji i jeszcze skuteczniejszym ubezpieczaniu transakcji sprzedaży, ale też dać finansującym ich bankom instrumenty, które pozwolą na większą skalę udostępniać limity kredytowe i jeszcze mocniej wspierać klientów w rozwoju. Z HSBC w Polsce współpracujemy od lat, głównie w zakresie gwarancji kontraktowych wystawianych dla klientów banku, dzięki którym skutecznie startują oni w zagranicznych przetargach. Teraz mamy nadzieję poszerzyć zakres wspólnych działań, przede wszystkim o gwarancje dla finansowania inwestycyjnego i obrotowego. Mniejsze i średnie firmy borykają się czasem z problemem odpowiednich zabezpieczeń kredytowych, przez co nie wykorzystują optymalnie wszystkich szans rynkowych. Rozwiązania KUKE pozwalają teraz bankom nawet pięciokrotnie zwiększyć eksporterowi finansowanie bez ponoszenia dodatkowego ryzyka" – powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak.

Obie instytucje będą podejmować się także organizacji wspólnych działań edukacyjnych i promocyjnych nowego systemu KUKE w celu zachęcenia polskich przedsiębiorców do jeszcze większej aktywności na międzynarodowych rynkach.

Rozwiązania dla banków

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne