KUKE GAP EX wspiera eksporterów w czasie pandemii

Firmy eksportujące do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji i Czech korzystają najczęściej ze specjalnego ubezpieczenia z gwarancją Skarbu Państwa, które na czas kryzysu zaoferowała KUKE.

Ponad stu eksporterów uzyskało już w KUKE możliwość ochrony sprzedaży na rynki krajów najwyżej rozwiniętych, w tym te najważniejsze z Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę wartość ocenionych dotąd limitów, wielkość wspartego obrotu można szacować na blisko miliard złotych. Nowe ubezpieczenie KUKE GAP EX dostępne jest w dwóch wersjach od połowy maja i przeznaczone dla firm, którym dotychczasowy ubezpieczyciel odmówił przyznania wystarczających limitów na zagranicznych kontrahentów, bądź je anulował z powodu kryzysu wywołanego pandemią.

To dobry wynik jak na niecałe dwa miesiące sprzedaży. Zgłaszają się do nas firmy reprezentujące praktycznie cały przekrój polskiej gospodarki. Są przedstawiciele branży spożywczej, chemicznej, papierniczej, metalowej, elektronicznej, budowlanej czy meblarskiej. Zarówno liderzy w swoich sektorach, jak i nieduże firmy rodzinne, które specjalizują się w dostawach do wybranych partnerów na zagranicznych rynkach. Najwięcej kontrahentów, biorąc pod uwagę wartość przyznanych limitów, pochodzi z krajów, które są czołowymi partnerami handlowymi Polski: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Francji i Włoch. Ale też relatywnie dużo jest kontrahentów z krajów naszego regionu: Słowacji, Łotwy, Litwy i Rumunii. Generalnie największy kwotowo obrót ubezpieczamy z państwami, które zostały najmocniej dotknięte przez kryzys gospodarczy wywołany pandemią, co pokazuje, że ten instrument jest potrzebny i dobrze spełnia swoje zadanie – podkreśla Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Najnowsze ubezpieczenie w ofercie KUKE, które obejmuje Unię Europejską oraz dziewięć państw należących do OECD, ma gwarancje Skarbu Państwa. Wcześniej w handlu z tymi krajami nie można było stosować państwowego wsparcia, ponieważ dostępne były ubezpieczenia komercyjne. Jednak w obliczu tak głębokiej recesji i w obawie, że firmy ubezpieczeniowe ograniczą wsparcie dla przedsiębiorstw Komisja Europejska zezwoliła na tymczasowe odejście od tej zasady do końca bieżącego roku.

Zwracamy uwagę na uzupełniający charakter naszego instrumentu. Jest on przeznaczony dla firm, które już korzystają z ubezpieczeń, a więc mają świadomość roli, jaką daje polisa ubezpieczeniowa w transakcjach eksportowych, szczególnie na rynki, gdzie recesja jest obecnie bardzo głęboka, a standing finansowy partnera biznesowego niepewny. Polisa zapewnia m.in. sprawdzenie kondycji kontrahenta i ewentualną windykację, która spoczywa na barkach KUKE. Warto też podkreślić niski koszt, który w przypadku ubezpieczenia GAP EX wynosi zaledwie 2 proc. w skali roku od wysokości potrzebnego limitu. Ponadto, opłaty naliczamy miesięcznie, więc jeśli dostawa zostanie wykonana w mniej niż 30 dni, co zdarza się dość często, to firma może zapłacić za ochronę zaledwie 0,17 proc. wartości kontraktu – wskazuje Janusz Władyczak.

Dodatkowo ubezpieczenie może posłużyć jako zabezpieczenie faktoringu lub kredytu obrotowego, poprawiając płynność przedsiębiorstwa. KUKE nie wymaga cyklicznych zgłoszeń obrotów, a zawarcie umowy i zarządzanie nią odbywa się w formie elektronicznej.

Kraje z największym wartościowo udziałem przyznanych limitów w ramach GAP EX i GAP EX+

Wielka Brytania

14%

Francja

11%

Niemcy

11%

Włochy

8%

Czechy

6%

Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

  • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
  • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne