KUKE i BGK pomagają w zagranicznej ekspansji polskich firm budowlanych

Wykonawcy z branży budowlanej coraz odważniej wychodzą poza krajowy rynek. Unibep zrealizował kolejną inwestycję na Ukrainie.

Choć polski rynek budowlany oparł się pandemii i obecnie jest w fazie silnego wzrostu, to nasze firmy coraz aktywniej zabiegają o kontrakty w innych krajach, oferując tam profesjonalne usługi w poszukiwaniu dywersyfikacji źródeł przychodów.

Jednym z najnowszych zagranicznych projektów zrealizowanych przez polskiego wykonawcę jest galeria handlowa w Charkowie o powierzchni całkowitej przekraczającej 100 tys. m kw., z czego dla najemców przewidziano ponad 54 tys. m kw. Odpowiedzialnym za budowę obiektu była spółka Unibep, która od lat pozostaje aktywna na rynkach wschodnich (Białoruś i Ukraina) oraz w państwach skandynawskich. Wartość kontraktu eksportowego dla inwestycji realizowanej na rzecz grupy Budhouse wynosi 53,7 mln euro. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił 9,5-letniego kredytu w formule kredytu dla nabywcy, a KUKE ten kredyt ubezpieczyła od ryzyka handlowego i politycznego.

"Polscy eksporterzy dobrze radzą sobie na wielu zagranicznych rynkach, skutecznie konkurując z międzynarodowymi koncernami. Oferta składana przez polskich wykonawców może być wsparta finansowaniem banku BGK oraz szeroką gamą produktów KUKE, m.in. gwarancjami, akredytywami, ubezpieczeniem kredytów czy ubezpieczeniem inwestycji za granicą. Polscy eksporterzy starają się również być obecni w innych krajach Europy czy w Afryce, gdzie potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury są bardzo duże, a zatem i potencjał rozwoju odpowiednio większy" – mówi Dorota Filant z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

"Ukraina to jeden z najczęściej wspieranych przez BGK kierunków eksportowych. Dużym zainteresowaniem cieszą się szczególnie projekty z branży budowlanej oraz rolno-spożywczej. Do tej pory wsparliśmy polski eksport na Ukrainę kwotą ponad 900 mln zł. Liczymy, że wraz z poprawą kondycji światowej gospodarki zaangażowanie polskich eksporterów na Ukrainie będzie dalej rosło. Wiemy, że polskie firmy szukają okazji do rozwijania swojego biznesu i my im w tym pomagamy, wspierając transakcje na rynkach ryzykowanych, ale perspektywicznych. Dużym zainteresowaniem eksporterów cieszy się również Afryka. Wspieramy polskie firmy już na 14 afrykańskich rynkach, w ostatnich trzech latach pomogliśmy naszym klientom aż na ośmiu, w tym ostatnio w Czadzie, Mali i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzebuje nas polski biznes" – mówi Piotr Kuffel z Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu w BGK.

Polskie firmy budowlane jako cele swojej ekspansji, poza naszymi wschodnimi sąsiadami, najczęściej wymieniają takie rynki, jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Norwegia i Szwecja. Specjalizują się w budowie hoteli, kompleksów handlowych, osiedli mieszkaniowych, z czego część w postaci nowoczesnych segmentów modułowych. Na rynkach rozwijających się polskie firmy widzą swoje szanse w udziale w programach finansowanych ze środków międzynarodowych instytucji, jak Bank Światowy czy regionalne banki rozwoju.

Rozwiązania dla banków

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne