KUKE i turecki Eximbank otworzą polskim firmom rynki Afryki i Azji

Umowa między KUKE a Türk Eximbankiem o wzajemnej reasekuracji jest szansą na zaangażowanie polskich dostawców i podwykonawców do międzynarodowych projektów prowadzonych w krajach rozwijających się.

KUKE zawarła z Türk Eximbankiem umowę o wzajemnej reasekuracji transakcji finansowania eksportu i inwestycji. Dzięki porozumieniu KUKE będzie mogła np. ubezpieczać finansowanie projektów w krajach trzecich z udziałem partnera z Turcji, do których zaangażowane zostaną podmioty z Polski. W niektórych przypadkach możliwe będzie też dołączenie partnera do projektów prowadzonych bądź to w Polsce, bądź w Turcji. 

„W KUKE dostrzegamy i cenimy aktywność tureckich firm, które prowadzą liczne projekty, m.in. związane z rozbudową infrastruktury w krajach rozwijających się. Przez ostatnie lata zdobyły one duże doświadczenie, stając się podmiotami, odpowiadającymi za ważne inwestycje w państwach Afryki czy Azji. Często potrzebują jednak wiarygodnych dostawców bądź podwykonawców zapewniających wysoką jakość. Stąd nasza inicjatywa zawarcia umowy o reasekuracji z Türk Eximbankiem, który od lat wspiera zagraniczną ekspansję tureckich podmiotów. Dzięki tej współpracy polskim firmom będzie łatwiej przystępować do projektów prowadzonych przez wykonawców z Turcji, ponieważ przyniosą one ze sobą gwarancje finansowe ze strony KUKE. Integrujemy zatem dwa obszary, informując o dostępnych kontraktach z tureckimi partnerami w ramach naszego rozwiązania Shop in Poland oraz dostarczając instrumenty zabezpieczające udział polskich przedsiębiorców w realizowanych projektach”. 

Janusz Władyczak, prezes KUKE

W ostatnim czasie znacznie wzrosła intensywność kontaktów biznesowych KUKE z partnerami z Turcji, m.in. asekurowania finansowania dużych projektów kolejowych w tym kraju, do których zostali zaproszeni dostawcy z Polski. 

"Türk Eximbank jest jedyną oficjalną agencją kredytów eksportowych w Turcji, wspierającą transakcje na rynkach zagranicznych poprzez instrumenty kredytowe, gwarancyjne i ubezpieczeniowe. Aktywnie finansujemy turecki eksport na całym świecie i chętnie będziemy wspólnie wspierać współpracę naszych eksporterów z polskimi firmami w krajach trzecich, w takich regionach jak Afryka, Azja Środkowa i Europa Wschodnia”.

Dzięki podpisanej umowie liczba takich porozumień łączących KUKE z partnerami na świecie wzrosła do 18. Spośród umów KUKE o reasekuracji z innymi agencjami kredytów eksportowych siedem zawarto z instytucjami spoza UE: Kanady, Kazachstanu, Korei Południowej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, ZEA i teraz Turcji".

Ali Güney, prezes Türk Eximbank

Dzięki podpisanej umowie liczba takich porozumień łączących KUKE z partnerami na świecie wzrosła do 18. Spośród umów KUKE o reasekuracji z innymi agencjami kredytów eksportowych siedem zawarto z instytucjami spoza UE: Kanady, Kazachstanu, Korei Południowej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, ZEA i teraz Turcji.

Zespół KUKE i Türk Eximbanku. Od lewej: Hatice Ürkmez (Türk Eximbank), Dorota Filant (KUKE), Neslihan Diniz (Türk Eximbank), Katarzyna Kowalska (KUKE), Ali Güney (Türk Eximbank), Janusz Władyczak (KUKE), Łukasz Kowalski (KUKE), Hakan Uzun (Türk Eximbank), Gülsüm Sevde Baltaşı (Türk Eximbank), Dr. İlyas Çelik (Türk Eximbank)

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne