KUKE rośnie szybciej niż rynek

KUKE odpowiada za 1/3 ubezpieczeń eksportowych i prawie 20 proc. rynku ubezpieczeń należności ogółem. Objęte ochroną obroty stanowią ok. 5 proc. PKB Polski.

145,7 mld zł wyniosła wartość ubezpieczonych przez KUKE należności w 2022 r., z czego 52,8 mld zł (36,2 proc.) to objęte ochroną transakcje eksportowe polskich przedsiębiorców. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość ubezpieczonych obrotów krajowych zwiększyła się o 39,4 proc., a eksportowych o 70,9 proc. Oznacza to, że biznes KUKE rósł znacznie szybciej niż polski rynek ubezpieczeń należności, który – według najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń – powiększył się w obu segmentach o odpowiednio 10 i 11 proc.

- Ta skala nieco rozczarowuje, bo nie „uwzględnia” w pełni nawet wzrostu cen w gospodarce. Tym samym rynek ubezpieczeń należności znalazł się między nadal dynamicznie rosnącym faktoringiem, a leasingiem przeżywającym przez większą część ubiegłego roku stagnację. Warto zwrócić jednak uwagę, że ubezpieczycieli odpowiedzieli na oczekiwania polskich firm i zwiększyli zaangażowanie na ich rzecz istotnie, powiększając sumę dostępnych limitów kredytowych – w obrocie krajowym o 24 proc., a w eksporcie aż o 30 proc. Później najwyraźniej sami przedsiębiorcy po prostu w niepełnym stopniu z nich korzystali. W KUKE kolejny rok rośliśmy zdecydowanie szybciej niż konkurencja, zwiększając nasze udziały w segmencie ubezpieczeń eksportowych do 1/3, przy czym jako jedyni udzielamy ochrony dla transakcji sprzedaży wartości kilku miliardów złotych rocznie na rynki o podwyższonym ryzyku, oraz odpowiadamy za ok. 20 proc. ubezpieczeń należności krajowych i rynku należności ogółem – podsumowuje prezes KUKE Janusz Władyczak.

Jakie są perspektywy rynku w tym roku?

- Wzrost wartości ubezpieczonych obrotów raczej nie przekroczy w tym roku 10 proc., przy czym znowu będzie on napędzany głównie inflacją. Ubezpieczony wolumen wymiany handlowej może być nawet mniejszy niż w 2022 r. Początek roku nie daje powodów do nadmiernego optymizmu, co ma związek z obecnym dołkiem koniunktury w gospodarce. Generalnie prognozy mówią o poprawie sytuacji w drugim półroczu, choć niektórzy wskazują, że nadejście recesji w USA czy niektórych krajach Europy tylko się opóźnia. Eksport też z każdym miesiącem rośnie wolniej. Warto szukać innych niż tradycyjne rynków zbytu w i tym kontekście wydaje się, że najlepsze perspektywy mają aktualnie gospodarki Azji. Fala niewypłacalności firm w kraju i za granicą wzbiera, a wiele przedsiębiorstw wciąż chciałoby widzieć rzeczywistość jak z czasu pandemii, gdy upadłości było rekordowo mało - podkreśla Władyczak

Z danych PIU wynika, że składka przypisana brutto przekroczyła miliard złotych (1072 mln zł), notując zwyżkę o 18 proc. w skali roku. O połowę zwiększyły się odszkodowania – do kwoty 220 mln zł i jest to trend rosnący.

- Udało nam się uzyskać lepszą niż rynek dynamikę wzrostu zebranej składki w porównywalnym segmencie komercyjnym, natomiast wypłacone odszkodowania wzrosły, ale w znacznie mniejszym stopniu niż średnia rynkowa plasując nas jako podmiot o najniższej szkodowości w 2023 r. To pokazuje, że przyjęty przez nas sposób zarządzania ryzykiem sprawdza się nawet w tak niestabilnym globalnym otoczeniu gospodarczym jak obecnie – podkreśla Władyczak.

PIU szacuje, że rynek ubezpieczeń należności odpowiadał w 2022 r. 26 proc. polskiego PKB, co oznacza, że ubezpieczone obroty przez KUKE stanowią ok. 5 proc. dochodu narodowego kraju. Warto podkreślić, że gdy wartość ubezpieczonych obrotów od 2015 roku zwiększyła się w Polsce o 65 proc., to obecnie ta pozycja w KUKE jest pięć razy większa.

KUKE Finance, spółka zależna zajmująca się faktoringiem, także rozwijała się w ubiegłym roku szybciej niż rynek, notując wzrost o 46 proc. w porównaniu ze średnią na poziomie 27 proc.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne