KUKE stroną porozumienia o mechanizmach gwarancyjnych na rzecz wzmocnienia ukraińskiej gospodarki

Wiodące agencje kredytów eksportowych (ECA) i inne instytucje zajmujące się ubezpieczaniem inwestycji podpisały podczas Ukraine Rebuild Conference w Berlinie porozumienie o współpracy na rzecz wsparcia Ukrainy. Celem jest stworzenie warunków dla ożywienia handlu i inwestycji i odbudowa kraju. Ukraina będzie promowana jako atrakcyjny partner handlowy i inwestycyjny. Podpisując umowę, sygnatariusze podkreślają ambicje bycia pionierami w gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej i ekologicznej modernizacji Ukrainy.

Oprócz KUKE, memorandum podpisali przedstawiciele: Atradius Dutch State Business (Holandia), EDC (Kanada), EGAP (Czechy), EKN (Szwecja), Euler Hermes (Niemcy), EIFO (Dania), Finnvera (Finlandia), PricewaterhouseCoopers (Niemcy), NEXI (Japonia), SACE (Włochy), UKEF (Wielka Brytania) i USEXIM (USA). Strony uzgodniły dalsze wspólne wspieranie Ukrainy oraz ustanowienie formatu wymiany doświadczeń.

"Demonstrujemy wolę jeszcze aktywniejszego wspierania Ukrainy w jej wysiłkach na rzecz odbudowy i modernizacji gospodarki. W KUKE od początku wojny opowiadaliśmy się za stworzeniem międzynarodowych mechanizmów gwarancyjnych zapewniających bezpieczne inwestycje i wymianę handlową z Ukrainą. Sami stworzyliśmy kompleksowy program wsparcia polskich firm, które zaopatrują ukraiński rynek, inwestują tam albo chcą ją odbudowywać. Od wybuchu wojny ubezpieczyliśmy polski eksport wartości ok. 1 mld USD przy bardzo niskim poziomie szkodowości. Dzięki temu jesteśmy w stanie dzielić się naszymi doświadczeniami i dostarczać know-how innym instytucjom, aby bezpiecznie zwiększały handel, inwestycje i budowały partnerstwa z ukraińskimi firmami."

Katarzyna Kowalska, Wiceprezes Zarządu KUKE

Wypracowanie praktycznych rozwiązań umożliwiających wsparcie handlu i inwestycji w Ukrainie zakłada kontakty między ekspertami i praktykami reprezentującymi sygnatariuszy. Strony oczekują, że elastyczne wykorzystanie istniejących instrumentów, ich optymalizacja w oparciu o wymianę najlepszych praktyk oraz proaktywne korzystanie z możliwości współdzielenia ryzyka między uczestnikami w istotny sposób zwiększą siłę wsparcia na rzecz Ukrainy.

Sygnatariusze apelują do innych krajów o przyłączenie się do porozumienia w celu dalszej pomocy Ukrainie. Celem jest zbudowanie szerokiej i silnej koalicji instytucji finansowych na rzecz Ukrainy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne