KUKE w trójce najdynamiczniejszych ubezpieczycieli

W I półroczu 2020 r. KUKE znalazła się na podium zestawienia najszybciej rosnących firm ubezpieczeniowych w dziale II ubezpieczeń (majątkowe) pod względem dynamiki składki przypisanej brutto.

W I półroczu KUKE znalazła się na podium zestawienia najszybciej rosnących firm ubezpieczeniowych w dziale II ubezpieczeń (majątkowe) pod względem dynamiki składki przypisanej brutto. Ze wzrostem o 29,3 proc. w ujęciu rocznym (do 57,3 mln zł) zajęliśmy 3. miejsce w rankingu sporządzanym na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego. Cały rynek w dziale II zanotował spadek składki brutto o 0,9 proc.

Wyniki pierwszych sześciu miesięcy są kontynuacją wzrostowego trendu przychodów naszej spółki, trwającego od ponad trzech lat. Dzięki aktywnej akwizycji przybywa nam nowych klientów i umów, a dotychczasowi klienci ubezpieczają większe wolumeny transakcji. Tempo z I półrocza udało nam się utrzymać w miesiącach letnich, więc wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy w historii KUKE w ciągu roku zbierzemy ponad 100 mln zł składek od klientów. Należy pamiętać, że mówimy tu jedynie o naszej działalności komercyjnej w ubezpieczeniach i gwarancjach w obrocie krajowym i eksporcie, bez wyniku części regulowanej przez ustawę o ubezpieczeniach eksportowych gwarantowanych przez skarb państwa. W tych ostatnich, zwłaszcza w gwarancjach ubezpieczeniowych, dynamika przypisu składki jest jeszcze wyższa niż w komercji. W zwiększaniu przychodów pomagają nam nowe produkty, takie jak wprowadzony na czas pandemii GAP EX dla eksporterów sprzedających na rynek Unii Europejskiej i do wybranych państw wysokorozwiniętych - mówi Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE.

Z danych KNF wynika, że składka przypisana brutto z ubezpieczeń kredytów wzrosła w I półroczu na krajowym rynku o 24 proc. w skali roku do 299,0 mln zł, a w obszarze gwarancji spadła o 1,7 proc. do 225,2 mln zł. Jeśli chodzi o wartość odszkodowań i świadczeń brutto to w ubezpieczeniach kredytu wzrosły one o 3,9 proc., natomiast w gwarancjach spadły o 12,6 proc. w ujęciu rocznym.

Pomimo pandemii koronawirusa i jej negatywnego wpływu na gospodarkę, dane z polskiego rynku ubezpieczeniowego nie wskazują na wzrost szkodowości ubezpieczeń finansowych w I półroczu. Świadczy to o względnie dobrej kondycji kontrahentów ubezpieczonych podmiotów, na co wskazują również comiesięczne statystyki publikowane przez KUKE dotyczące niewypłacalności w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Co prawda, suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy jest najwyższa od czterech lat, to jednak – biorąc pod uwagę skalę recesji gospodarki w II kwartale – upadłości przybywa w umiarkowanym tempie. Rośnie natomiast liczba restrukturyzacji, co wynika z wykorzystania obowiązujących od czerwca nowych regulacji pozwalających uchronić firmę od bankructwa, poddając ją procesowi sanacji. Niemniej jednak w kolejnych miesiącach należy oczekiwać większego nasilenia i upadłości i restrukturyzacji. Podobne procesy zachodzą na innych rynkach europejskich, gdzie hojne rządowe programy wsparcia biznesu odsunęły i złagodziły falę bankructw - dodaje Tomasz Ślagórski.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne