KUKE wspiera modernizację szpitali w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

KUKE wraz z duńską agencją kredytów eksportowych EKF ubezpieczyła kredyt na kwotę 159 milionów euro zaaranżowany przez brytyjski bank Standard Chartered na modernizację oddziałów położniczych w 62 szpitalach Wybrzeża Kości Słoniowej.

Projekt będzie realizowany przez spółkę GCSS Support Services DMCC, jednego z największych wykonawców tego typu przedsięwzięć na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki. Obejmie on modernizację m.in. systemów elektrycznych, teleinformatycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalację rozwiązań przeciwpożarowych na oddziałach położniczych. Wśród firm realizujących te prace będą również polskie podmioty. Wartość polskiej części kontraktu eksportowego wynosi 46,5 mln euro.

Ciągle wysoki odsetek zgonów noworodków w Wybrzeżu Kości Słoniowej ma związek z brakiem właściwej opieki medycznej. Poprawa jakości usług położniczych jest częścią narodowego planu rozwoju realizowanego przez rząd tego kraju przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Światowej Organizacji Zdrowia. Finansowanie udzielone przez Standard Chartered będzie miało znaczny udział w realizacji zobowiązania dotyczącego inwestycji w infrastrukturę zdrowotną, szczególnie w okresie pandemii koronawirusa, i wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w obszarze służby zdrowia.

Mustafa Sajjad Hussain, dyrektor ds. strukturyzowanego finansowania eksportu Standard Chartered: “Jesteśmy dumni ze wzmocnienia relacji z Ministerstwem Gospodarki i Finansów Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej oraz ze współpracy z EKF i KUKE w ramach finansowania tak istotnego dla tego kraju projektu z obszaru ochrony zdrowia. Poprawa jakości usług położniczych w całym kraju dzięki finansowaniu realizowanemu przy udziale agencji kredytów eksportowych to przykład wspierania krytycznej infrastruktury w zrównoważony sposób”.

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE: “Polskie firmy coraz chętniej angażują się w projekty realizowane w Afryce. Współpraca w ramach konsorcjum wykonawców oraz wsparcie ze strony KUKE umożliwia im bezpieczny rozwój biznesu na nowych rynkach. Jeden z naszych pierwszych wspólnych projektów z EKF i Standard Chartered to dobry przykład wspierania unijnych eksporterów, którzy stosują najwyższe standardy i wspólnie realizują inicjatywy odpowiadające na wyzwania współczesnego świata.”

Thomas Hovard, dyrektor ds. komercyjnych w obszarze klientów korporacyjnych i instytucjonalnych EKF: “Udział w projekcie, który pomaga ograniczyć zjawisko zgonów wśród noworodków w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, a jednocześnie wspiera wzrost eksportu sprzętu medycznego przez duńskie firmy, to wspaniałe osiągnięcie dla EKF. Ten projekt to doskonały przykład pozytywnego wpływu silnej globalnej współpracy między instytucjami finansowymi na inicjowanie rozwoju w tych częściach świata, w których inwestorzy są zwykle ostrożniejsi”.

To kolejna duża transakcja wspierana przez agencje kredytów eksportowych zaaranżowana przez bank Standard Chartered w regionie Afryki Subsaharyjskiej. 

Banki

Jesteśmy partnerem w ubezpieczaniu i finansowaniu handlu zagranicznego.

  • Zdejmujemy ryzyko z banków finansujących eksport.
  • Zwiększamy możliwości kredytowania w Polsce, jak i za granicą.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne