Polskie firmy przy wsparciu KUKE rozbudują uczelnię w Angoli

Polskie firmy coraz skuteczniej konkurują o duże kontrakty na rynkach afrykańskich, będąc w stanie oferować rozwiązania „pod klucz” nawet w dużych projektach infrastrukturalnych.

Najnowszym przykładem takiego sukcesu jest umowa na rozbudowę Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Angoli pomiędzy rządem tego kraju a polską Grupą Quenda, która jako generalny wykonawca będzie odpowiedzialna za całe przedsięwzięcie. W celu realizacji inwestycji stworzono konsorcjum polskich eksporterów, w którym rolę partnera pełni gdyńska firma Torhamer, odpowiedzialna m.in. za dostawy wyposażenia obiektów. Udział krajowych firm jest wsparty obecnością KUKE, która – jako agencja wsparcia eksportu – gwarantuje spłatę finansowania udzielonego władzom Angoli przez konsorcjum banków z brytyjskim Standard Chartered na czele.

Inwestycja w Angoli pokazuje, że polskie firmy są w stanie zdobywać kontrakty na rynkach, na których ich dotychczasowa obecność była śladowa. Co więcej, potrafią bez udziału zagranicznych podmiotów podjąć się realizacji projektów infrastrukturalnych na dużą skalę. W przypadku transakcji z Angolą KUKE spełniła ważną rolę, łącząc uczestników projektu i zabezpieczając samodzielnie jego finansowanie. Jednocześnie to kolejne, po projekcie budowy oddziałów ginekologiczno-położniczych w Wybrzeżu Kości Słoniowej, przedsięwzięcie z naszym udziałem, które pozytywnie wpływa na społeczeństwo, tym razem w obszarze edukacji. Ten aspekt jest dla nas niezmiernie ważny, gdyż chcemy, aby międzynarodowa ekspansja była zarówno motorem rozwoju polskich firm, jak i przyczyniała się do podnoszenia poziomu życia lokalnych społeczności.

Janusz Władyczak, prezes KUKE

Polscy wykonawcy będą odpowiedzialni za trzeci etap rozbudowy uczelni i jej wyposażenia. Standard Chartered Bank zapewnia rządowi Angoli finansowanie tego projektu w wysokości 73 mln dolarów.

Standard Chartered działa w Afryce od wielu lat, dostarczając środki na rozwój infrastruktury w celu poprawy dostępu do podstawowych usług, takich jak: edukacja, transport czy opieka zdrowotna. Tym razem organizujemy finansowanie kolejnego ważnego projektu dla Ministerstwa Finansów Angoli. Cieszy nas, że polskie przedsiębiorstwa również chcą angażować się w tego typu inwestycje i wspiera je w tym KUKE.

Desislava Radeva, dyrektor ds. finansowania strukturyzowanego w Standard Chartered Bank

Dla Grupy Quenda, która koncentruje się na projektach infrastrukturalnych w Afryce Subsaharyjskiej, ta inwestycja jest już trzecią realizowaną w Angoli, co udowadnia, że polski biznes, oferując połączenie konkurencyjnej oferty, kompetencji i finansowania, może skutecznie ubiegać się o ciekawe zlecenia.

Rozbudowa uczelni Namibe to pierwszy projekt Grupy Quenda, który jest finansowany przez międzynarodowy bank Standard Chartered, a którego ubezpieczenie gwarantuje KUKE. Jesteśmy przekonani, że przyjęte zasady realizacji przyczynią się do budowy pozytywnego wizerunku Polski jako nowoczesnego partnera, który ma dla Afryki bogatą ofertę. Podczas gdy bazowe prace budowlane realizowane będą w dużej części przez firmy miejscowe, to już niemal cały sprzęt i wyposażenie, w tym zaawansowane systemy instalacyjne i teleinformatyczne dostarczymy wraz z firmą Torhamer. Polscy specjaliści będą też odpowiedzialni za dokumentację, zarządzanie pracami oraz za logistykę projektu o międzykontynentalnym zasięgu. Nadszedł czas, aby polskie firmy zaczęły występować na międzynarodowych rynkach nie tylko jako poddostawcy i podwykonawcy. Dla sukcesu na lokalnym rynku kluczowe znaczenie ma wieloletnia, stała obecność. To jedyna droga do poznania jego specyfiki, a także zbudowania trwałych relacji z miejscowymi kontrahentami.

Małgorzata Szymczuk, prezes Grupy Quenda

Na kolejne międzynarodowe kontrakty, również w Afryce, liczy gdyńska firma Torhamer, która uczestniczy już m.in. w projektach na Litwie i w RPA.

Projekt w Angoli to ciekawe wyzwanie dla naszej spółki zarówno pod względem organizacyjnym jak i operacyjnym. Wraz z naszym partnerem konsorcjum Grupą Quenda liczymy na zdobycie doświadczenia we współpracy z lokalnymi kooperantami i lepsze poznanie rynku, co będzie owocować kolejnymi kontraktami. Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli potwierdzić udział w innych realizacjach projektów infrastrukturalnych w Afryce. Ale jesteśmy zainteresowani i otwarci na działalność także w innych rejonach świata. Dla nas ekspansja międzynarodowa to możliwość poszerzania doświadczeń, jak i ważny sposób na dywersyfikację biznesu, zwłaszcza gdy w zagranicznych projektach możemy liczyć na wsparcie KUKE. Wiele polskich firm budowlanych jest już na takim etapie rozwoju, że powinny zdecydowanie częściej oferować swoje kompetencje i możliwości inwestorom z innych krajów.

Maciej Chamerski, prezes spółki Torhamer

Akademia Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe rozpoczęła działalność dydaktyczną w maju 2017 r. Jej stworzenie i pierwsze etapy budowy wsparł finansowo polski rząd. Było to największe przedsięwzięcie w obszarze edukacji prowadzone w Afryce przez kraj Unii Europejskiej.

Angola to drugi w Afryce producent ropy naftowej i istotny dostawca gazu oraz siódmy na świecie producent diamentów. Na jej terytorium występuje 36 z 50 minerałów uznawanych za krytyczne dla światowej gospodarki, jak chrom, kobalt, lit, nikiel.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne