KUKE wspiera udział polskich eksporterów w kontrakcie kolejowym w Turcji

KUKE ubezpiecza udział polskich podmiotów w konsorcjum firm budujących kolej dużych prędkości w Turcji.

KUKE jest jedną z czterech europejskich agencji wsparcia eksportu, które zapewniają ubezpieczenie finansowania kolejnego etapu elektryfikacji tureckich kolei państwowych. Jest to projekt uznawany za kluczowy dla transformacji energetycznej kraju, polegającej na dekarbonizacji sektora transportowego i wypełnieniu zobowiązań do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Turcja chce zwiększyć długość systemu kolei dużych prędkości do 10 tys. km, a to – oprócz aspektu ekologicznego – przełoży się na skrócenie czasu transportu, lepsze skomunikowanie różnych części kraju i przyczyni do wzmocnienia potencjału gospodarki.

Konsorcjum międzynarodowych instytucji kierowanych przez bank MUFG oraz brytyjską agencję kredytów eksportowych UKEF zapewni finansowanie wartości ponad 1,2 mld euro, dzięki któremu powstanie 140 km zelektryfikowanej trasy kolejowej między Yerköy i Kayseri w środkowej części kraju.

„KUKE występuje w transakcji jako reasekurator UKEF, ubezpieczając spłatę części finansowania pozyskanego przez rząd Turcji od międzynarodowych banków. Dzięki naszemu zaangażowaniu, do tak znaczącego projektu są włączone polskie firmy jako dostawcy i wykonawcy różnych prac. Współpraca z innymi agencjami wsparcia eksportu rozwija się intensywnie i działania w ramach naszej inicjatywy Shop in Poland przyczyniają się do zdobywania nowych rynków przez polskie firmy”

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE

Udział KUKE w projekcie wynosi 205 mln euro, włoskiej agencji SACE 249 mln, a austriackiej OeKB 176 mln euro.

„Uczestnictwo polskich firm w takich przedsięwzięciach oznacza ścisłą współpracę z największymi światowymi generalnymi wykonawcami. Zdobyte doświadczenie w negocjacjach i logistyce oraz zbudowana rozpoznawalność stają się sposobem na zaistnienie polskich eksporterów na nowych rynkach oraz włączenie się w międzynarodowe łańcuchy dostaw. KUKE pracuje cały czas nad wieloma projektami infrastrukturalnymi, zwłaszcza w Azji i Afryce, gdzie krajowe przedsiębiorstwa kojarzymy z zagranicznymi wykonawcami i ułatwiamy im dołączanie do kolejnych międzynarodowych projektów” 

Dorota Filant, menedżer ds. ubezpieczeń strukturyzowanych, Departament Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE

Rok wcześniej KUKE wzięła udział w finansowaniu budowy innego odcinka kolei w Turcji, gdzie polskie podmioty odpowiadały m.in. za dostawy szyn. 

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne