Likwidacja ograniczeń i przywrócenie swobody obrotu towarowego z Ukrainą

Decyzją rządu oraz banku centralnego Ukrainy została zniesiona lista towarów krytycznego importu. Oznacza to, że przestały obowiązywać ograniczenia w imporcie dóbr przez Ukrainę, w tym ograniczenia płatności za zakupiony towar.

Tym samym polscy eksporterzy i ich ukraińscy kontrahenci nie muszą już sprawdzać w celu uzyskania ubezpieczenia KUKE, czy wysyłany asortyment jest wyłączony spod moratorium płatniczego wprowadzonego w dniu rosyjskiej agresji 24 lutego br. 

Zniesienie restrykcji dotyczących importu przez ukraińskie podmioty powoduje, że KUKE ponownie może objąć ochroną ubezpieczeniową sprzedaż przez polskie firmy wszelkich dóbr, które ubezpieczała przed wybuchem wojny. Ubezpieczenia dotyczące sprzedaży usług nadal mogą być objęte różnymi ograniczeniami.

Informujemy, że ubezpieczenie towarów w eksporcie do Ukrainy w ramach Polisy bez Granic nadal odbywa się na warunkach obowiązujących od 13 czerwca br., gdy KUKE wznowiła ochronę ukraińskiego rynku. Podkreślamy, że kraj ten pozostaje w stanie wojny i obrót handlowy z tamtejszymi kontrahentami obarczony jest bardzo wysokim ryzykiem.

Jednocześnie bank centralny Ukrainy złagodził kwestie rozliczeń walutowych w obrocie z zagranicznymi podmiotami. Więcej na stronie banku.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne