MIGA i KUKE będą wspólnie wspierać polskie inwestycje w Ukrainie i na innych rynkach

KUKE i Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych Grupy Banku Światowego (MIGA) podpisały porozumienie o współpracy na rzecz wspierania handlu i inwestycji polskich firm w Ukrainie i na innych rynkach. Umowa zawarta podczas Ukraine Rebuild Conference 2024 w Berlinie tworzy ramy współpracy przy projektach z wykorzystaniem instrumentów ubezpieczeniowych i reasekuracji. Porozumienie odzwierciedla silną wolę Polski wspierania odbudowy Ukrainy oraz strategię MIGA polegającą na współpracy z publicznymi instytucjami w zakresie ubezpieczeń od ryzyka wojennego.

„Połączenie naszych zdolności wzmocni ochronę w zakresie ryzyka politycznego i ryzyka wojny dostępną nie tylko dla polskich firm, ale także dla podmiotów wykorzystujących Polskę jako hub do zakładania lub rozwijania działalności na Ukrainie. Widzimy duże zainteresowanie strony polskiej rozwojem relacji gospodarczych z Ukrainą, co udowadnia dynamika eksportu, chociaż ryzyko wynikające z trwającej wojny odstrasza od inwestowania na większą skalę. KUKE stała się po wybuchu wojny liderem wśród agencji wsparcia eksportu w ubezpieczaniu handlu i inwestycji na rynku ukraińskim. Jesteśmy gotowi ubezpieczyć ryzyka handlowe, polityczne i siły wyższej planowanych i istniejących inwestycji, aby przedsiębiorcy czuli się bezpiecznie i chętnie angażowali się w odbudowę Ukrainy. To jest nasz priorytet, ale mamy nadzieję również na wspólne transakcje z MIGA na innych rynkach, na których możemy pomóc polskim firmom w prowadzeniu zrównoważonych inwestycji i obniżaniu ryzyka z nimi związanego".

Katarzyna Kowalska, Wiceprezes Zarządu, KUKE

"W tym trudnym czasie spowodowanym rosyjską inwazją na Ukrainę nadal jesteśmy zaangażowani w rozszerzanie naszego wsparcia dla rządu ukraińskiego i sektora prywatnego. Nasze instrumenty ubezpieczeniowe i reasekuracyjne odegrały kluczową rolę w utrzymaniu odporności gospodarki ukraińskiej podczas trwającej wojny i wspieraniu niezbędnych inwestycji zagranicznych"

Hiroshi Matano, Wiceprezes Wykonawczy, MIGA

MIGA bada również możliwość reasekuracji projektów ukraińskich z innymi europejskimi agencjami kredytu eksportowego. Agencja współpracuje z rządem ukraińskim, instytucjami rozwoju i międzynarodowymi inwestorami zainteresowanymi ograniczaniem ryzyka i uzyskaniem informacji o rynku.

MIGA była jedną z niewielu instytucji oferujących ubezpieczenia od ryzyka politycznego na Ukrainie, w tym od wojny i zamieszek, przeznaczając na to ponad 215 milionów dolarów od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. MIGA została utworzona w 1988 roku w ramach grupy Banku Światowego w celu promowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach wschodzących, pomagając w łagodzeniu ryzyka związanego z ograniczeniami w zakresie konwersji i transferu walut, naruszeniami umów przez rządy, wywłaszczeniami oraz wojną i zamieszkami, oferując także podwyższenie zdolności kredytowej prywatnym inwestorom i pożyczkodawcom. Od momentu powstania przeznaczyła ponad 81 miliardów dolarów na gwarancje w 123 krajach rozwijających się, wspierając ponad 1000 projektów. 

Od lewej: Katarzyna Kowalska (KUKE), Olga Sclovscaia (MIGA)
Od lewej: Jan Rekiel (KUKE), Katarzyna Kowalska (KUKE), Olga Sclovscaia (MIGA), Zakia Louiza (MIGA), Ilana Zenouda (MIGA)

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne