Niewypłacalności firm w czerwcu 2021 r.

Liczba upadłości w ostatnich miesiącach jest dość stabilna, a w porównaniu z sytuacją sprzed roku bankrutujących firm jest znacząco mniej. Natomiast po dwóch miesiącach spadków ogłaszanych restrukturyzacji nastąpiło odbicie i ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z majem liczby firm wchodzących w proces naprawczy.

Kluczowe fakty na temat niewypłacalności firm w Polsce

W czerwcu upadłość ogłosiło 28 firm, czyli o jedną mniej (3,4 proc.) niż w maju i o połowę mniej (50,9 proc.) w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku.

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 256, co oznacza wzrost o 113,3 proc. w skali miesiąca i o 556,4 proc. w ujęciu rocznym.

Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 284, a więc była wyższa niż w maju o 90,6 proc. i o 195,8 proc. większa niż przed rokiem.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się na koniec czerwca do poziomu 1954 – to o 188 przypadków więcej (10,6 proc.) niż miesiąc wcześniej. 

Komentarz

Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE:

"Najnowsze dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego potwierdzają, że liczba upadłości w ostatnich miesiącach jest dość stabilna, a w porównaniu z sytuacją sprzed roku bankrutujących firm jest znacząco mniej. Natomiast po dwóch miesiącach spadków ogłaszanych restrukturyzacji nastąpiło odbicie i ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z majem liczby firm wchodzących w proces naprawczy (z czego 2/3 dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych). Cały czas rośnie odsetek restrukturyzacji odbywających się w trybie uproszczonym i w minionym miesiącu takich przypadków było już ponad 90 proc. Dynamiczny wzrost restrukturyzacji może wynikać z tego, że niektóre firmy przetrwały czas od początku pandemii w dużej mierze dzięki środkom z tarcz antykryzysowych, a w sytuacji stopniowego ich wygasania i przy braku poprawy sytuacji finansowej są one zmuszone do restrukturyzacji zadłużenia. To mogłoby oznaczać, że w kolejnych miesiącach czeka nas dalszy szybki wzrost niewypłacalności. Póki co sektorowi przedsiębiorstw sprzyja polityka monetarna i deklaracje banku centralnego o chęci pozostawienia stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie. Najszybciej wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji, liczony co miesiąc przez PFR i KUKE, rośnie w sektorze usług, co wynika z ciągłego obowiązywania ograniczeń w działalności m.in. hoteli i gastronomii. Warto zauważyć, że 12-miesięczna suma niewypłacalności sięga już niemal 2 tys. przypadków". 

Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE

"Poziom szkodowości portfela KUKE jest nadal niski, jednak w ostatnich tygodniach powoli przybywa spraw przekazywanych przez klientów do windykacji, zarówno w obrocie krajowym jak i z kontraktów eksportowych. Są to przypadki zgłaszane przez spółki z różnych branż i dotyczą głównie transakcji na niskie kwoty. Największym wyzwaniem dla firm są teraz trudności z zaopatrzeniem w komponenty z powodu zakłóconych łańcuchów dostaw oraz bardzo wyraźny wzrost cen materiałów i surowców, co przy silnej konkurencji i ograniczonych możliwościach przeniesienia kosztów na odbiorców będzie wpływać negatywne na marże i rentowność biznesu". 

Przegląd sytuacji w branżach

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle spadł w czerwcu do 0,52 z 0,60 proc. w maju (rok temu wynosił 0,71 proc.). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł natomiast do 0,92 z 0,84 proc., podczas gdy rok temu sięgał 0,59 proc.

Indeks upadłości w budownictwie w ostatnim miesiącu zwiększył swą wartość do 0,73 z 0,69 proc., a w czerwcu 2020 r. wynosił 1,14 proc. Dla wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji czerwiec przyniósł wzrost z 1,59 do 1,74 proc. Rok temu wynosił on 0,71 proc.

W branży handlowej indeks upadłości po czerwcu spadł do 0,65 proc. z 0,68 proc. w maju (0,70 proc. przed rokiem). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł za to do 0,67 z 0,65 proc. przed miesiącem (rok temu 0,28 proc.).

transporcie i logistyce indeks upadłości wzrósł do poziomu 0,68 z 0,64 proc. w maju. Rok temu wynosił 0,99 proc. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł w ciągu miesiąca do 1,35 z 1,25 proc. (rok temu 0,20 proc.).

Indeks upadłości w branży usługowej spadł do 0,92 z 0,96 proc. odnotowanego przed miesiącem (0,95 proc. przed rokiem). W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji czerwiec zakończył się wzrostem do 1,80 z 1,25 proc. W czerwcu 2020 r. wynosił on 0,45 proc.

Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

  • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
  • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne