Niewypłacalności firm w kwietniu 2021 r.

W samym kwietniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przybyło ponad 200 drugi miesiąc z rzędu, jednak w porównaniu z marcem br. liczba przypadków w obu kategoriach nieznacznie spadła.

Kluczowe fakty na temat niewypłacalności firm w Polsce

W kwietniu upadłość ogłosiło 37 firm – o 21,3 proc. mniej w porównaniu z marcem i o 23,3 proc. więcej niż w kwietniu ubiegłego roku.

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 167, notując spadek o 4,0 proc. w skali miesiąca, natomiast w porównaniu z kwietniem 2020 r. nastąpił wzrost aż o 568 proc.

Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 204, a więc była niższa o 7,7 proc. niż w marcu i o 264,3 proc. większa niż przed rokiem.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się na koniec kwietnia do poziomu 1703 – to o 149 przypadków więcej (9,6 proc.) niż miesiąc wcześniej. 

Komentarz

Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE:

"Kwietniowe dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego umożliwiają podsumowanie wpływu trwającej już pełen rok pandemii na polską gospodarkę i odporność sektora firm na szokową zmianę warunków funkcjonowania w okresie kilku lockdownów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zarejestrowano ponad 1700 firm, które są niewypłacalne, przy czym 72 proc. z nich podjęło proces restrukturyzacji zadłużenia. W samym kwietniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przybyło ponad 200 drugi miesiąc z rzędu, jednak w porównaniu z marcem br. liczba przypadków w obu kategoriach nieznacznie spadła. Natomiast w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku notujemy gwałtowny wzrosty, ponieważ wówczas z powodu pierwszego lockdownu doszło do znacznych utrudnień w działaniu sądów i administracji. Jeśli chodzi o zatwierdzone sądowo upadłości spółek prawa handlowego to najwięcej z nich dotyczyło w ciągu minionego roku sektora usług oraz handlu – odpowiednio 101 i 93 przypadki". 

Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE

"Podobne trendy występują w innych krajach Europy, gdzie biznes do tej pory korzystał z nadzwyczajnych rozwiązań wprowadzanych na czas pandemii, które umożliwiały odroczenie zgłoszenia niewypłacalności bądź umożliwiały podjęcie działań restrukturyzacyjnych. Stopniowo jednak te regulacje będą wycofywane, co z pewnością przełoży się na wzrost liczby bankructw, w tym przedsiębiorstw będących kontrahentami polskich eksporterów.

W portfelu KUKE nadal nie obserwujemy większych zmian w zakresie szkodowości. Indeksy produkcji przemysłowej i budowlanej publikowane przez GUS pokazują optymistyczną sytuację w tych branżach, a wskaźniki zamówień, zwłaszcza eksportowych, są na bardzo wysokich poziomach. Otwieranie europejskich gospodarek za sprawą postępującej akcji szczepień zwiastuje dobrą koniunkturę dla transportu. Cały czas najtrudniejsza sytuacja dotyczy sektora usług, choć i tutaj rozluźnienie pandemicznych obostrzeń i przesunięcie wydatków konsumentów do tego segmentu może przynieść odczuwalną poprawę i zmniejszyć presję na ogłaszanie niewypłacalności przez podmioty w nim działające". 

Przegląd sytuacji w branżach

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle utrzymał się w kwietniu na poziomie 0,62 proc. z poprzedniego miesiąca (taką samą wartość przyjmował rok wcześniej ). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł do 0,79 z 0,74 proc. miesiąc wcześniej (rok temu sięgał 0,60 proc.).

Wskaźnik upadłości w budownictwie spadł do 0,77 proc. z 0,79 w marcu (0,72 proc. przed rokiem). Jeśli chodzi o indeks rozpoczętych restrukturyzacji to kwiecień przyniósł wzrost indeksu z 1,45 do 1,52 proc., a przed rokiem wynosił on 0,67 proc.

W branży handlowej indeks upadłości po kwietniu wzrósł z 0,66 proc. do 0,72 proc. Rok temu wynosił 0,72 proc. W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji wyniósł on 0,64 proc. (przed miesiącem 0,58 proc.), podczas gdy rok temu było to 0,28 proc.

transporcie i logistyce indeks upadłości minimalnie wzrósł z 0,63 proc. do 0,64 proc. W kwietniu 2020 r. sięgał 0,86 proc. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji nadal rósł – do 1,22 proc. wobec 1,19 proc. miesiąca wcześniej i 0,2 proc. przed rokiem.

Indeks upadłości w branży usługowej wzrósł do 0,95 z 0,92 proc. w marcu. Rok temu był on na zbliżonym poziomie 0,87 proc. W przypadku rozpoczętych restrukturyzacji marzec przyniósł dalszy wyraźny wzrost do 1,52 proc. z 1,39 proc. w marcu, podczas gdy rok temu wskaźnik wynosił tylko 0,36 proc. 


Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

  • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
  • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne