Niewypłacalności firm w lipcu 2021 r.

Początek wakacji przyniósł wyhamowanie czerwcowego wzrostu liczby ogłaszanych restrukturyzacji przy utrzymaniu się upadłości na stabilnym poziomie.

Kluczowe fakty na temat niewypłacalności firm w Polsce

W lipcu upadłość ogłosiło 28 firm, czyli tyle samo co miesiąc wcześniej i o połowę mniej (52,5 proc.) w porównaniu z lipcem ubiegłego roku.

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 150, co oznacza spadek o 41,4 proc. w skali miesiąca i wzrost o 111,3 proc. w ujęciu rocznym.

Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 178, a więc była niższa niż w czerwcu o 37,3 proc. i o 36,3 proc. większa niż przed rokiem.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się na koniec lipca do 2010 – to o 56 przypadków więcej (2,9 proc.) niż miesiąc wcześniej. 

Komentarz eksperta

Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE:

"Początek wakacji przyniósł wyhamowanie czerwcowego wzrostu liczby ogłaszanych restrukturyzacji przy utrzymaniu się upadłości na stabilnym poziomie – pokazują lipcowe dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Mamy więc do czynienia z dużymi miesięcznymi wahaniami i generalnym wzrostem rocznej kroczącej niewypłacalności (sumy przypadków z ostatnich 12 miesięcy; przekracza już 2000), choć jej dynamika także zmienia się w dość szerokim przedziale od kilku do kilkunastu procent (w lipcu niecałe 3 proc.). Odsetek restrukturyzacji odbywających się w trybie uproszczonym sięga już 95 proc. i w 2/3 dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych.

Po trwających niemal nieprzerwanie od pojawienia się pandemii wzrostach wskaźników natężenia restrukturyzacji w handlu, a przede wszystkim w branży hotelarskiej i gastronomicznej ostatnio widzimy ich stabilizację bądź nawet lekkie spadki. Należy to wiązać ze zniesieniem, po opadnięciu ostatniej fali zachorowań, większości ograniczeń w funkcjonowaniu tych segmentów rynku (choć nadal odpowiadają one za prawie połowę upadłości w gospodarce). Pomogło na pewno również sezonowe ożywienie koniunktury i zwiększony ruch turystyczny, na czym korzysta też transport. Ten efekt może odbić się pozytywnie na wynikach dotyczących niewypłacalności spółek w kolejnych dwóch miesiącach, natomiast pozostaje duża niepewność co do sytuacji jesienią, kiedy spodziewany jest znaczący wzrost infekcji koronawirusem i możliwe ponowne zaostrzenie reżimu działalności niektórych sektorów gospodarki". 

Tomasz Ślagórski wiceprezes KUKE
Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE

"razie prognozy na kolejne kwartały co do wzrostu polskiej gospodarki są optymistyczne. Indeks PMI od trzynastu miesięcy wskazuje na ożywienie gospodarcze. Lipcowe odczyty Economic Sentiment Indicator wskazują na poprawę koniunktury we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dobra sytuacja ekonomiczna Holandii skłoniła właśnie rząd tego kraju do wycofania większości programów wsparcia dla biznesu wprowadzonych w związku z pojawieniem się pandemii. Z kolei liczba niewypłacalności w brytyjskiej gospodarce (prawie 1100 przypadków) była w lipcu wyższa o 13 proc. niż rok wcześniej, ale ciągle o 24 proc. niższa niż przed pandemią.

Poziom szkodowości portfela KUKE nie wykazuje większych wahań w ostatnich miesiącach. Nasi klienci informują, że obecnie największym problemem nie jest dla nich nieterminowość bądź brak płatności przez kontrahentów, ale rosnące ceny i trudności w dostępnie do materiałów i komponentów z powodu zakłóconych łańcuchów dostaw". 

Przegląd sytuacji w branżach

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle spadł w lipcu do 0,45 proc. z 0,52 proc. w czerwcu i 0,79 proc. w lipcu ubiegłego roku. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł do 0,96 proc. z 0,92 proc. miesiąc wcześniej i 0,60 proc. przed rokiem.

Indeks upadłości w budownictwie pozostał na poziomie 0,73 proc. (1,11 proc. rok temu). W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji lipiec przyniósł wzrost z 1,74 proc. do 1,78 proc. (0,77 proc. w lipcu 2020 r.).

W branży handlowej indeks upadłości po lipcu spadł z 0,65 proc. do 0,63 proc. Rok temu wynosił on 0,70 proc. Dla rozpoczętych restrukturyzacji wskaźnik spadł do 0,65 proc. z 0,67 proc. przed miesiącem (rok temu 0,31 proc.).

transporcie i logistyce indeks upadłości spadł do 0,57 proc. z 0,64 proc. w czerwcu i 0,99 proc. przed rokiem. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji również spadł m/m – do 1,28 proc. z 1,35 proc. (w lipcu 2020 r. wynosił 0,26 proc.).

Indeks upadłości w branży usługowej obniżył się do 0,90 proc. z 0,92 proc. w czerwcu i 0,94 proc. rok temu. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji zakończył lipiec spadkiem do wartości 1,77 proc. (z 1,80 proc. w czerwcu). W lipcu 2020 r. jego wartość wynosiła 0,59 proc. 

Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

  • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
  • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne