Niewypłacalności firm w maju 2021 r.

Majowe dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego przynoszą powiew optymizmu i nadzieję, że otwieranie gospodarki po pandemicznych obostrzeniach przyniesie stabilizację niewypłacalności w sektorze przedsiębiorstw.

Kluczowe fakty na temat niewypłacalności firm w Polsce

W maju upadłość ogłosiło 29 firm – o 21,6 proc. mniej w porównaniu z kwietniem i o 40,8 proc. mniej niż w maju ubiegłego roku.

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 120, notując spadek o 28,1 proc. w skali miesiąca, natomiast w porównaniu z majem 2020 r. nastąpił wzrost o 224,3 proc.

Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 149, a więc była niższa o 27,0 proc. niż w kwietniu, a o 63,9 proc. większa niż przed rokiem.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się na koniec maja do poziomu 1766 – to o 63 przypadki więcej (3,7 proc.) niż miesiąc wcześniej. 

Komentarz

Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE:

"Majowe dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego przynoszą powiew optymizmu i nadzieję, że otwieranie gospodarki po pandemicznych obostrzeniach przyniesie stabilizację niewypłacalności w sektorze przedsiębiorstw. Drugi miesiąc z rzędu notujemy bowiem spadek liczby upadłości i restrukturyzacji. I choć 12-miesięczna suma niewypłacalności wciąż idzie do góry, to jednak dynamika tego ruchu w maju obniżyła się. Warto podkreślić, że – po raz pierwszy od dłuższego czasu – w jednym z sektorów gospodarki, a chodzi o budownictwo, nie zanotowano w całym miesiącu żadnego bankructwa. Oczywiście trudno obecnie przesądzać, że trwale uniknęliśmy fali niewypłacalności wynikłej z ubiegłorocznej recesji i lockdownów, które dotknęły przede wszystkim segment usług. Liczne są głosy, że to zjawisko zostało tylko odłożone w czasie za sprawą rządowych programów wsparcia dla biznesu. Jednak ich kontynuowanie, utrzymująca się łagodna polityka pieniężna i tymczasowe regulacje dotyczące reżimu upadłościowego zmniejszają ryzyko braku płynności, zatorów płatniczych i niewypłacalności w gospodarce".

Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE

"W maju firmy znajdujące się w kłopotach finansowych nadal korzystały przede wszystkim z uproszczonego trybu restrukturyzacji, który został wprowadzona do porządku prawnego prawie rok temu z czasem obowiązywania do końca czerwca br. Jednak przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tego rozwiązania do końca listopada na mocy znowelizowanych przepisów, a od grudnia zostanie ono zastąpione nowym postępowaniem o zatwierdzenie układu. W minionym miesiącu udział tej formy restrukturyzacji wynosił 88 proc.

Portfel KUKE niezmiennie charakteryzuje się niskim poziomem szkodowości. Kłopoty firm dotyczą raczej braków z zaopatrzeniem z powodu zakłóconych łańcuchów dostaw oraz wzrostów cen materiałów i komponentów niż braku popytu i zaburzeniem płynności u kontrahentów. Generalnie nie widzimy większych kłopotów z płatnościami ani ze strony krajowych, ani zagranicznych kontrahentów naszych klientów". 

Przegląd sytuacji w branżach

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle spadł w kwietniu do 0,60 proc. z 0,62 proc. w poprzednim miesiącu (0,64 proc. przyjmował rok wcześniej, a najwyżej był na poziomie 0,79 proc.). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł do 0,84 z 0,79 proc. miesiąc wcześniej (rok temu sięgał 0,59 proc.).

Wskaźnik upadłości w budownictwie nadal spadał – tym razem do 0,69 proc. z 0,77 w kwietniu (1,27 proc. przed rokiem). Jeśli chodzi o indeks rozpoczętych restrukturyzacji to maj przyniósł wzrost indeksu z 1,52 do 1,59 proc., a przed rokiem wynosił on 0,66 proc.

W branży handlowej indeks upadłości po kwietniu spadł do 0,69 proc. z 0,72 proc. (taki sam poziom osiągał rok temu). W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji nastąpił minimalny wzrost do 0,65 z 0,64 proc. przed miesiącem, podczas gdy rok temu było to 0,25 proc.

W transporcie i logistyce indeks upadłości minimalnie wzrósł do 0,68 proc. z 0,64 proc. W maju 2020 r. sięgał 0,93 proc. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji nadal rósł – do 1,25 proc. wobec 1,22 proc. miesiąca wcześniej i 0,13 proc. przed rokiem.

Indeks upadłości w branży usługowej wzrósł do 0,96 z 0,95 proc. w kwietniu. Rok temu był on na zbliżonym poziomie 0,89 proc. W przypadku rozpoczętych restrukturyzacji maj przyniósł dalszy wzrost do 1,58 proc. z 1,52 proc. w kwietniu, podczas gdy rok temu wskaźnik wynosił tylko 0,39 proc. 

Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

  • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
  • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne