Niewypłacalności firm w październiku 2021 r.

Październik przyniósł kolejny spadek nie tylko liczby upadłości, ale także ogłoszeń firm o rozpoczęciu procesów restrukturyzacyjnych.

Kluczowe fakty na temat niewypłacalności firm w Polsce

W październiku upadłość ogłosiło 25 firm, czyli o 7,4 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 21,9 proc. mniej w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku.

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 136, co oznacza spadek o 9,9 proc. w skali miesiąca i wzrost o 24,8 proc. w ujęciu rocznym.

Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 161, a więc była niższa niż we wrześniu o 9,5 proc., za to o 14,2 proc. wyższa niż przed rokiem.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się do 2122 – to o 20 przypadków więcej (1 proc.) niż miesiąc wcześniej. 

Komentarz Tomasza Ślagórskiego, wiceprezesa KUKE

"Październik przyniósł kolejny spadek nie tylko liczby upadłości, ale także ogłoszeń firm o rozpoczęciu procesów restrukturyzacyjnych, przy czym zdecydowana większość z nich następowała w ramach procedury uproszczonej (ponad 85 proc.). Wskaźniki upadłości i restrukturyzacji dla poszczególnych sektorów, obliczane przez KUKE i PFR na podstawie danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cały czas wykazują nieznaczne wahania. W porównaniu z wrześniem wyraźnie mniej było bankructw w przemyśle (-5) i usługach (-4), przybyło ich za to w handlu (+4). Coraz mniejsza jest dynamika sumy niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy – w październiku wzrost wyniósł tylko 1 proc., podczas gdy jeszcze w połowie roku oscylował wokół 10 proc". 

Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE

"Analiza najnowszych danych, pozwalających ocenić przyszłą kondycję polskich firm, przynosi mieszane odczucia. Od kilku miesięcy przedsiębiorstwa muszą się mierzyć z coraz wyższą inflacją, a więc rosnącymi kosztami zakupu surowców i materiałów oraz presją na wzrost płac. Do tego doszła reakcja Rady Polityki Pieniężnej, która zaczęła podnosić stopy procentowe, co przekłada się bezpośrednio na koszt finansowania, a z danych NBP widać, że popyt na kredyt rośnie. Z drugiej strony napływają pozytywne dane GUS, pokazujące m.in. rosnące inwestycje (+8,5 proc. r/r w okresie I-III kw.), co może świadczyć o pozytywnych oczekiwaniach firm co do przyszłości. Szczególnie dobrze wyglądała sytuacja pod tym względem w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w handlu, gdzie wzrosty sięgały 30 proc. Co więcej, wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych zwiększył się w tym samym okresie o 89,2 proc. w skali roku, a zysk netto wykazało prawie 81 proc. firm wobec 77,7 proc. rok wcześniej. Pomimo wyższych kosztów przedsiębiorstwa utrzymały w III kw. bardzo wysokie wskaźniki rentowności (5,9 proc. w firmach zatrudniających powyżej 50 osób), a oceniając poszczególne sektory gospodarki, to doskonale radziły sobie handel i budownictwo. Wskaźniki nastrojów w firmach też utrzymują się na najwyższych od miesiącach poziomach, pomimo jesiennej fali pandemii.

Oczekiwania wzrostu niewypłacalności w gospodarce polskiej na razie się nie materializują . U największego partnera handlowego Polski również doszło do stabilizacji upadłości. W samym niemieckim przemyśle notuje się lekki spadek, choć w sektorze budowlanym minimalny wzrost. Do większych zmian doszło w Wielkiej Brytanii, gdzie w III kw. doszło do 3765 przypadków niewypłacalności, czyli 17 proc. więcej w porównaniu z II kw. i o 43 proc. więcej niż rok wcześniej. Warto przypomnieć, że znaczna część programów pomocowych dla brytyjskiego biznesu została wygaszona z końcem września.

W KUKE zwracamy uwagę naszym klientom na ryzyka pogorszenie się sytuacji finansowej ich zagranicznych odbiorców. Jednak wskaźnik szkodowości cały czas utrzymuje się na niskim poziomie". 

Przegląd sytuacji w branżach

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle w październiku spadł minimalnie do 0,47 proc. z 0,48 proc. miesiąc wcześniej (0,72 proc. rok wcześniej). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł jednak do 1,02 proc. z 0,99 we wrześniu i 0,62 proc. przed rokiem.

Indeks upadłości w budownictwie wzrósł do 0,75 proc. z poziomu 0,67 proc. notowanego miesiąc wcześniej (0,94 proc. w październiku 2020 r.). W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji nastąpił wzrost do 1,64 proc. z 1,61 proc. i 1,00 proc. rok temu.

W branży handlowej indeks upadłości spadł do 0,60 proc. z 0,61 proc. (rok temu 0,64 proc.). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji utrzymał się na poziomie 0,65 proc. (0,44 proc.).

W transporcie i logistyce indeks upadłości zanotował zwyżkę do 0,64 proc. z poziomu 0,57 proc. notowanego miesiąc wcześniej (0,93 proc. przed rokiem). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji zniżkował za to do poziomu 0,98 proc. z 1,18 proc. (w październiku 2020 r. wyniósł 0,63 proc.).

Indeks upadłości w branży usługowej spadł do 0,89 proc. z 0,93 proc. we wrześniu (0,90 proc. przed rokiem). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji również zniżkował do 1,78 proc. z 1,80 proc. W październiku 2020 r. wynosił 0,79 proc. 

Sprzwdź jak kształtowały się niewypłacalności we wrześniu.

Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

  • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
  • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne