Niewypłacalności firm w sierpniu 2021 r.

Sierpień przyniósł kontynuację lipcowego spadku liczby ogłaszanych restrukturyzacji przy jednoczesnym utrzymaniu się indeksów upadłości w poszczególnych sektorach na praktycznie niezmienionym poziomie. Pozytywnie zaskoczył sektor budownictwa.

Kluczowe fakty na temat niewypłacalności firm w Polsce

W sierpniu upadłość ogłosiło 31 firm, czyli o 10,7 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 29,2 proc. więcej w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku.

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 107, co oznacza spadek o 28,7 proc. w skali miesiąca i wzrost o 57,4 proc. w ujęciu rocznym.

Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 138, a więc była niższa niż w czerwcu o 22,5 proc. i o 50,0 proc. wyższa niż przed rokiem.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się do 2048 – to o 38 przypadków więcej (1,9 proc.) niż miesiąc wcześniej. 

Komentarz eksperta

Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE:

"Sierpień przyniósł kontynuację lipcowego spadku liczby ogłaszanych restrukturyzacji przy jednoczesnym utrzymaniu się indeksów upadłości w poszczególnych sektorach na praktycznie niezmienionym poziomie – wynika z obliczeń KUKE i PFR na podstawie danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Dzięki temu jeszcze bardziej osłabła dynamika wzrostu rocznej kroczącej niewypłacalności, czyli sumy upadłości i restrukturyzacji z minionych 12 miesięcy. O 4 pkt proc. do 90,7 proc. zmalał w minionym miesiącu odsetek restrukturyzacji odbywających się w trybie uproszczonym". 

Tomasz Ślagórski wiceprezes KUKE
Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE

"W sierpniu pozytywnie zaskoczył sektor budownictwa, gdzie – podobnie jak w maju – nie odnotowano upadłości, natomiast negatywnie usługi (+5 przypadków m/m) i przemysł (+2). Sytuacja w usługach, a szczególnie w branży gastronomicznej i hotelarskiej, cechuje się dużą zmiennością, pomimo nadejścia okresu „żniw”, jakim są wakacje. Nie wszystkie podmioty zdołały przetrwać wcześniejsze ograniczenia możliwości świadczenia usług w relatywnie dobrej kondycji. Jak wynika z badań GUS, co trzecia firma z tego segmentu wciąż poważnie odczuwa skutki pandemii, widząc zagrożenie dla stabilności firmy. W przemyśle i budownictwie takie oceny wyraża zaledwie 15 proc. ankietowanych podmiotów. Natomiast wszystkie branże wskazują wzrost kosztów jako najważniejszy negatywny skutek pandemii.

Ekonomiście są zgodni co do utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Jednak rosną obawy dotyczące wskaźnika cen producentów, który utrwala się na wysokim poziomie, co wynika z wyższych cen surowców, energii i wielu komponentów i podnosi wyraźnie koszty prowadzonej działalności. Wraz z brakami na rynku pracy i rosnącymi kosztami wynagrodzeń będzie to wpływać na rentowność biznesu. Od czerwca rośnie liczba zawieszanych podmiotów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Jakość portfela KUKE wciąż nie odnotowuje istotnych zmian w ostatnich miesiącach i pozostaje na rekordowo wysokim poziomie. Widzimy rosnące zapotrzebowanie klientów na większe limity na rzecz ich kontrahentów wynikające przede wszystkim z rosnących cen. Zwracamy uwagę, że nowe zamówienia w przemyśle rosną szybciej niż produkcja, która cierpi z powodu braku części, a zamówienia krajowe zwiększają się silniej niż eksportowe, co widać w bilansie handlowym i większej dynamice importu niż eksportu w ostatnich miesiącach".

Przegląd sytuacji w branżach

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle wzrósł w sierpniu do 0,48 proc. z 0,45 proc. w lipcu, podczas gdy przed rokiem wynosił 0,75 proc. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł minimalnie do 0,97 proc. z 0,96 proc. miesiąc wcześniej. Rok temu wynosił 0,62 proc.

Indeks upadłości w budownictwie w ostatnim miesiącu spadł do poziomu 0,71 proc. z 0,73 proc. i 1,07 proc. rok temu. W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji sierpień przyniósł spadek z 1,78 proc. do 1,61 proc. Rok temu wynosił on 0,90 proc.

branży handlowej indeks upadłości w sierpniu nie uległ zmianie i wyniósł 0,63 proc. Rok temu sięgał 0,68 proc. Indeks rozpoczętych restrukturyzacji wyniósł 0,67 proc. (przed miesiącem 0,65 proc.), a rok temu kształtował się na poziomie 0,35 proc.

transporcie i logistyce indeks upadłości również utrzymał poziom 0,57 proc. zanotowany miesiąc wcześniej. Po sierpniu 2020 r. wskaźnik wynosił 1,02 proc. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji spadł do 1,15 proc. z 1,28 proc. w lipcu. W sierpniu 2020 r. wyniósł 0,40 proc.

Indeks upadłości w branży usługowej wzrósł do 0,92 proc. z 0,90 proc. przed miesiącem (rok temu wynosił 0,95 proc.). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji sierpień zakończył wzrostem do wartości 1,83 proc. z 1,77 proc. w lipcu. W sierpniu 2020 r. jego wartość wynosiła 0,57 proc.

Faktoring

Uwolnij gotówkę zamrożoną w niezapłaconych fakturach i popraw płynność finansową swojej firmy.

  • Zaoferuj odbiorcom dłuższe terminy płatności przy zachowaniu optymalnej płynności finansowej.
  • Uwolnij się od pracochłonnych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne