Niewypłacalności firm w styczniu 2021 roku

Styczeń 2021 przyniósł nieznaczne ograniczenie skali niewypłacalności firm w porównaniu z ostatnim miesiącem ubiegłego roku.

Kluczowe fakty na temat niewypłacalności firm w Polsce

W styczniu upadłość ogłosiły 34 firmy – o 19,0 proc. mniej w porównaniu z grudniem i aż o 45,2 proc. mniej niż w styczniu ubiegłego roku.

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 109, notując spadek o 24,8 proc. w skali miesiąca, natomiast w porównaniu ze styczniem 2020 r. było prawie cztery razy więcej przypadków (+275,9 proc.).

Liczba niewypłacalności (postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 143, a więc była niższa o 23,5 proc. niż w grudniu, ale o 70,2 proc. większa niż przed rokiem.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się na koniec stycznia do kolejnego rekordowego poziomu 1394 – to o 52 przypadki więcej (3,9 proc.) niż miesiąc wcześniej.

Komentarz

Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE:

"Styczeń przyniósł nieznaczne ograniczenie skali niewypłacalności firm w porównaniu z ostatnim miesiącem ubiegłego roku. Jednak w ujęciu kroczącym trend jest cały czas rosnący, stąd należy oczekiwać, że spadek liczby niewypłacalności w skali miesiąca jest przejściowy i stopniowo będzie ich przybywać – przede wszystkim restrukturyzacji. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ogłoszono ich prawie 900 i stanowią one 64 proc. wszystkich przypadków niewypłacalności, podczas gdy przed rokiem ten odsetek był o 20 pkt proc. niższy. Jak wskazujemy od kilku miesięcy, to efekt wprowadzonej w czerwcu 2020 r. uproszczonej procedury – w styczniu była ona wykorzystywana w ponad 80 proc. restrukturyzacji.

Szerszy obraz, jaki wyłania się z analizy szkodowości w KUKE, nie skłania na razie do pesymizmu, ponieważ kontrahenci naszych klientów wywiązują się na czas z zobowiązań finansowych i dotyczy to rynku krajowego oraz eksportu. Trzeba brać jednak pod uwagę, że w portfelu KUKE dominują przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe, a niewielki jest udział sektora usług najsilniej dotkniętego pandemią. Dane makroekonomiczne z początku roku potwierdzają utrzymywanie się generalnie trendów z końca 2020 r., choć należy zwrócić uwagę na spadek produkcji budowlanej, co jest pochodną słabości inwestycji. Liczone przez GUS wskaźniki klimatu koniunktury w poszczególnych segmentach gospodarki są stabilne, z tendencją do lekkiej poprawy. Wraz z postępującą akcją szczepień można oczekiwać stopniowego łagodzenia obostrzeń, co będzie przekładać się na rosnący optymizm konsumentów i przedsiębiorców".

Przegląd sytuacji w branżach

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle utrzymał w styczniu poziom 0,71 proc. z poprzedniego miesiąca wobec 0,57 proc. rok wcześniej (najwyższy poziom w 2020 r. wskaźnik odnotował w lipcu – 0,79 proc.). Indeks rozpoczętych restrukturyzacji również pozostał bez zmian – 0,66 proc. Rok wcześniej wynosił 0,56 proc. W drugiej połowie 2020 r. nastąpiło odbicie dynamiki produkcji sprzedanej oraz wskaźników koniunktury w przemyśle szybciej niż stało się w 2009 r. po globalnym załamaniu finansowym z poprzedniego roku.

Indeks upadłości w budownictwie utrzymał w styczniu wartość z poprzedniego miesiąca – 1,04 proc. Rok wcześniej wynosił on 1,23 proc. Natomiast wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji przyniósł wzrost z 1,17 do 1,32 proc., podczas gdy przed rokiem sięgał 0,67 proc. Według Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, bieżący rok może być dla branży trudniejszy niż 2020, a wyraźny spadek inwestycji w samorządach i w segmencie biur i hoteli, najprawdopodobniej poskutkuje pogorszeniem kondycji finansowej małych i średnich firm podwykonawczych oraz mniejszych wykonawców o zasięgu lokalnym. W kolejnych miesiącach negatywny wpływ na marże mogą mieć rosnące ceny stali.

W branży handlowej indeks upadłości obniżył się minimalnie z 0,65 do 0,64 proc. Rok wcześniej wynosił 0,87 proc. W przypadku restrukturyzacji zanotowano wzrost do poziomu 0,53 proc. z 0,52 proc. (przed rokiem było to 0,34 proc.). Sprzedaż mebli, RTV, AGD oraz żywności jest stosunkowo odporna na spadki w obecnej sytuacji rynkowej.

transporcie i logistyce indeks upadłości spadł do 0,79 proc. z 0,86 proc. miesiąc wcześniej. Rok temu sięgał on 0,69 proc. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł zaś do 1,02 proc. z 0,96 proc. i 0,23 proc. przed rokiem. Natężenie ruchu samochodów ciężkich znajduje się powyżej poziomów z poprzednich lat, co świadczy o zleceniach towarowych oraz zadowalającej kondycji przemysłu. Jednak firmy zajmujące się przewozem pasażerskim przeżywają trudny okres, którego kres może nadejść wraz z sukcesem programu szczepień i ożywieniem turystyki. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są niezbędne dostosowania dotyczące pracy kierowców za granicą, które będą musiały zostać wprowadzone w przyszłości w związku z pakietem mobilności.

Indeks upadłości w usługach spadł do 0,88 proc. z 0,92 proc. przed miesiącem. Rok temu wynosił 0,75 proc. W przypadku rozpoczętych restrukturyzacji wskaźnik zakończył styczeń wartością 0,88 proc. w porównaniu z 0,92 proc. na koniec grudnia. Na początku 2020 r. było to tylko 0,41 proc. Usługi są w sposób szczególny dotknięte obostrzeniami związanymi z COVID-19, a w szczególności turystyka, hotelarstwo i gastronomia.

Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

  • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
  • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne