OECD podnosi ocenę czterech rynków

Czarnogóra, Gruzja, Katar i Oman – tym krajom od dziś przysługują wyższe oceny w klasyfikacji OECD, świadczące o obniżeniu się ich ryzyka handlowego i inwestycyjnego w relacjach z zagranicznymi partnerami.

Najważniejszy w tej grupie rynek eksportowy dla Polski to Gruzja, której ocenę podniesiono z 6 do 5 (w 7-stopniowej skali). W 2023 r. sprzedaliśmy tam towary o wartości ponad 1,1 mld zł przy wzroście o ponad 20%. W KUKE zanotowaliśmy podobną dynamikę wzrostu ubezpieczonych transakcji z kontrahentami z tego kraju (pokrywając ochroną ok. 10% całego eksportu do Gruzji), a w 2022 r. wzrost ubezpieczonych obrotów sięgnął aż 35%.

Jest to rynek bardzo zdyscyplinowany płatniczo i wszystkie sprawy windykacyjne w ciągu ostatnich trzech były pomyślnie dla polskich dostawców rozwiązane na drodze polubownej. Windykacja wymaga oczywiście znajomości specyfiki lokalnego rynku, jak i dobrze przygotowanej dokumentacji handlowej.

Ocena Czarnogóry została podniesiona z najniższego poziomu do „szóstki”. Tam również ubezpieczona przez KUKE sprzedaż wzrosła w ubiegłym roku – o 11%.

W klasyfikacji ryzyka OECD Oman zasługuje obecnie na notę 4 (poprzednio 5), a Katar to już bardzo mocna „dwójka” (dotąd 3), którą dzieli z kilkoma innymi rynkami znad Zatoki Perskiej, Chinami i Malezją.

Czarnogóra, Katar i Oman należą do grupy państw zamykających pierwszą setkę rynków eksportowych Polski.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne