Pierwszy kwartał 2022 r. przynosi spadek liczby niewypłacalności

W I kwartale upadłość ogłosiło 87 firm w porównaniu z 113 przypadkami rok wcześniej. Oznacza to spadek o 26 proc.

Kluczowe fakty na temat niewypłacalności firm w Polsce

W I kwartale upadłość ogłosiło 87 firm (w styczniu 26, w lutym 31 firm, w marcu 30) w porównaniu z 113 przypadkami rok wcześniej (-26 proc.).

W samym marcu upadłość ogłosiło 30 firm – to o 1 podmiot więcej niż miesiąc wcześniej, ale aż o 17 mniej w porównaniu z marcem ubiegłego roku (-36,2 proc.).

Liczba restrukturyzacji (otwarcie postępowania układowego, przyspieszonego postanowienia układowego, postępowania sanacyjnego) wyniosła w marcu 12 – o 1 więcej niż miesiąc wcześniej.

Ogłoszone przypadki ustalenia dnia układowego, czyli nowa kategoria, która weszła do polskiego prawa od 1 grudnia 2021 r., sięgnęły w marcu 164 – oznacza to wzrost o 54 sprawy (+49,1 proc.) w porównaniu z lutym.

W marcu ogłoszono i wszczęto łącznie 214 postepowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych (otwarcie postępowania układowego, przyspieszonego postanowienia układowego, postępowania sanacyjnego) oraz ustaleń dnia o zatwierdzenie układu .

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy wyniosła na koniec marca 2145.

Zmiany w prawie, które weszły w życie w dniu 1 grudnia 2021r., „zastąpiły” uproszczone prawo restrukturyzacyjne (wprowadzone po wybuchy pandemii w czerwcu 2020 r.) ustaleniem dnia układowego. Jeszcze w listopadzie ub.r. na uproszczone prawo restrukturyzacyjne przypadało ok. 92 proc. nowych postępowań. 


Przegląd sytuacji w branżach

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle nie zmienił w marcu swojej wartości i wyniósł 0,48% w porównaniu z 0,64% przed rokiem. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji (otwarcie postępowania układowego, przyspieszonego postanowienia układowego, postępowania sanacyjnego) spadł do 0,10% z 011% miesiąc wcześniej. Rok temu wynosił 0,37%. Indeks ustalenia dnia układowego wyniósł po marcu 0,15% - wzrost z 0,13% w lutym.

Wskaźnik upadłości w budownictwie wzrósł z 0,78% w lutym do 0,82% (w marcu 2022 r. wynosił 0,79%). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji (otwarcie postępowania układowego, przyspieszonego postanowienia układowego, postępowania sanacyjnego) wzrósł do 1,22% z 1,19% odnotowanego miesiąc wcześniej. Rok temu wynosił on 0,41%. Indeks ustalenia dnia układowego wyniósł 0,50% - wzrost z 0,24% miesiąc wcześniej.

W branży handlowej wskaźnik upadłości po marcu obniżył się do poziomu 0,46% z 0,53% miesiąc wcześniej i 0,68% przed rokiem. W przypadku indeksu rozpoczętych restrukturyzacji (otwarcie postępowania układowego, przyspieszonego postanowienia układowego, postępowania sanacyjnego) wyniósł on 0,11%, podnosząc się z poziomu 0,09% przed miesiącem i 0,22% przed rokiem. Indeks ustalenia dnia układowego wyniósł 0,14% - to wzrost z 0,09% miesiąc wcześniej.

W transporcie i logistyce indeks upadłości w ciągu miesiąca wzrósł do poziomu 0,51% z 0,47% (i 0,64% w marcu 2021 r.). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji (otwarcie postępowania układowego, przyspieszonego postanowienia układowego, postępowania sanacyjnego) wzrósł do 0,07% z 0,03% w lutym i 1,05% w marcu 2021. Indeks ustalenia dnia układowego wyniósł po marcu 0,03% - wzrost z 0,00% miesiąc wcześniej.

Indeks upadłości w branży usługowej zmalał w marcu do 0,79% z 0,83% w lutym. Rok temu wynosił 0,92%. W przypadku indeksu rozpoczętych restrukturyzacji (otwarcie postępowania układowego, przyspieszonego postanowienia układowego, postępowania sanacyjnego) koniec marca zakończył się wzrostem do 0,26% (z 0,25% w lutym i 0,43% w marcu 2021 r. Indeks ustalenia dnia układowego wyniósł po marcu 0,28% - wzrost z 0,16% miesiąc wcześniej.

Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

  • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
  • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne