Polski producent opakowań przejmuje z pomocą KUKE i BGK konkurenta z Hiszpanii

KUKE ubezpieczyła kredyt inwestycyjny, jaki Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił polskiemu producentowi innowacyjnych opakowań typu „bag in box” – firmie BiBP. Finansowanie w wysokości kilku milionów euro umożliwiło nabycie kontrolnego pakietu w hiszpańskiej spółce Montibox.

„Współpraca KUKE z bankami finansującymi polskie firmy może znacząco zwiększyć skalę i tempo ich międzynarodowej ekspansji. Najlepszym tego przykładem jest udzielony przez BGK kredyt inwestycyjny dla spółki BiBP. Wykorzystuje on ubezpieczenie KUKE, które daje bankowi pewność spłaty finansowania. Ostatnie lata gwałtownych zaburzeń w globalnej gospodarce sprawiły, że pojawiło się wiele okazji inwestycyjnych w postaci możliwości przejęcia zagranicznych konkurentów czy wejścia w nowe segmenty rynku. Warto dodać, że instrumenty KUKE chronią nie tylko przed niewypłacalnością kontrahentów i inwestorów, ale także od ryzyka politycznego i ryzyka siły wyższej, do którego zalicza się np. wojnę czy pandemię. Pracujemy nad kolejnymi transakcjami, dzięki którym polskie przedsiębiorstwa rozszerzą swoją działalność o kolejne rynki, również pozaeuropejskie” 

Norbert Królikowski, Departament Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE

Kredyt inwestycyjny z ubezpieczeniem KUKE zwiększa możliwości finansowania polskich przedsiębiorców. Taka struktura finansowania pozwala polskim firmom, zarówno z sektora MŚP jak również dużym przedsiębiorstwom, finansować inwestycje za granicą, w tym m.in. fuzje i przejęcia innych spółek czy rozbudowę mocy produkcyjnych.

„Cieszymy się, że dzięki naszemu finansowaniu polscy przedsiębiorcy także z sektora MŚP mogą śmielej podchodzić do zagranicznej ekspansji. W dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie to na kondycję naszej gospodarki i rozwój lokalnych, rodzinnych biznesów, i jednocześnie wzmocni pozycję konkurencyjną polskich firm. Jest to kolejna akwizycja finansowana przez BGK, jednak pierwsza przy wykorzystaniu ubezpieczenia KUKE, dzięki któremu BGK jest w stanie zaoferować przedsiębiorcom atrakcyjniejsze warunki kredytu, np. jego wyższą wartość bądź dłuższy okres finansowania. Wierzymy, że BiBP wspólnie z BGK i KUKE przetrze szlaki polskim przedsiębiorcom w Hiszpanii, gdzie rodzime firmy nie były dotąd zbyt aktywne w aspekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych." 

Małgorzata Płotnicka, Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu, BGK

BIBP zakłada dalszy rozwój nabytego podmiotu dzięki efektom synergii. Akwizycja pozwoli wzmocnić przewagę konkurencyjną BiBP m.in. poprzez zwiększenie możliwości produkcyjnych, pozyskanie prawie 30-letniego „know-how”, wieloletniej bazy klientów oraz ułatwionego dostępu do nowych rynków zbytu. Polska spółka stanie się w ten sposób jednym z europejskich liderów w branży opakowań „bag in box”.

„Za nami kolejne przejęcie, które idealnie wpisuje się w strategię ciągłego rozwoju w myśl ‘together into the green future’. Jesteśmy pewni, że to nowe doświadczenie sprawi, że będziemy jeszcze bardziej kompleksowi niż do tej pory. Wypływamy na szerokie wody nie bojąc się wyzwań” 

Leszek Łysoń, CEO BIBP

Hiszpania stała się 86. rynkiem, na którym BGK wspiera polskich przedsiębiorców w ich ekspansji zagranicznej. W 2022 r. wyrażony w euro eksport towarów do Hiszpanii wzrósł o ponad 21 proc., a import o 9 proc. W konsekwencji Hiszpania stała się 10 partnerem handlowym Polski. Według szacunków NBP, na koniec 2021 r. wartość kapitału zainwestowanego przez polskie firmy w Hiszpanii wyniosła 680,1 mln zł.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne