Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki

Pięć pierwszych miejsc w rankingu najbardziej obiecujących kierunków dla polskich inwestycji zagranicznych zajmują: Indie, Finlandia, Estonia, Izrael i Chile - wynika z raportu „Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki” przygotowanego przez PwC Polska i PFR TFI. Partnerem opracowania jest KUKE.

Ranking najbardziej obiecujących kierunków dla polskich inwestycji zagranicznych

Chociaż obecnie większość polskich bezpośrednich inwestycji zlokalizowana jest w Europie (ponad 84 proc. pod względem skumulowanej wartości w 2020 r.), a przedsiębiorstwa najczęściej wskazują właśnie pobliskie kierunki europejskie jako potencjalne nowe lokalizacje dla inwestycji, istnieje wiele innych, mniej oczywistych kierunków charakteryzujących się dużym potencjałem.

Raport „Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki” prezentuje najciekawsze z nich, uwzględniając wpływ pandemii na atrakcyjność poszczególnych krajów. W rankingu premiowane są państwa, które relatywnie najlepiej poradziły sobie ze skutkami COVID-19 w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zdecydowano się także na próbę odwzorowania wpływu aktualnych wydarzeń geopolitycznych na krótkoterminowe nastroje wśród inwestorów.

W podstawowym rankingu najbardziej obiecujących kierunków dla polskich inwestycji zagranicznych najwyższe miejsca zajęły: Indie, Finlandia, Estonia, Izrael i Chile. Są to szybko rosnące rynki, podejmujące wiele inicjatyw w celu podniesienia swojej atrakcyjności biznesowej dla zagranicznych inwestorów. 

Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych, PFR TFI:

„Wybierając kierunek i konkretny cel inwestycji zagranicznej, należy pamiętać o tym, że muszą one wpisywać się w długoterminową strategię rozwoju firmy. To nie mogą być decyzje oderwane od modelu biznesowego”.

Współpraca i wsparcie przy realizacji inwestycji zagranicznych

Oprócz rankingu raport prezentuje także rezultaty badań zrealizowanych na próbie 240 średnich i dużych polskich przedsiębiorstw. Wynika z nich jednoznacznie, jak ważne dla kolejnych kroków w międzynarodowym rozwoju firm, są pierwsze doświadczenia na zagranicznych rynkach. 

Dr Paweł Oleszczuk, wicedyrektor, PwC Polska:

„Firmy, które już poznały specyfikę działalności za granicą, widzą, jakie przynosi ona korzyści i że jest to opłacalne. Wśród ankietowanych przedsiębiorstw inwestujących zagranicą prawie 60 proc. zapowiedziało dalszą ekspansję”. 

Odwrotnie sytuacja wygląda w grupie przedsiębiorstw nieinwestujących za granicą - zdecydowana większość - 80 proc. nie ma sprecyzowanych planów w tym zakresie. Pokazuje to, że warto zachęcać firmy do ekspansji zagranicznej i pokazywać im zalety z tym związane. Pomocne tutaj mogą być rozwiązania oferowane przez instytucje wsparcia biznesu, takie jak Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI czy KUKE. Współpraca z nimi może ułatwić i przyspieszyć międzynarodowy rozwój biznesu.

Globalne trendy na rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Autorzy raportu przedstawiają trendy kluczowe na rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz wskazują na ich znaczenie dla polskich firm. Trendy te można było zaobserwować już wcześniej, jednak pandemia COVID-19 okazała się ich akceleratorem. Do najważniejszych zjawisk należą: zabezpieczanie łańcuchów dostaw, screening bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rosnący protekcjonizm, rewolucja e-commerce, zmniejszanie śladu węglowego i wdrażanie praktyk ESG oraz nowe technologie i wykorzystanie sztucznej inteligencji. 

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE:

„Pandemia, rewolucja e-commerce, konieczność zabezpieczenia łańcuchów dostaw to czynniki, które sprawiają, że podejście do BIZ dynamicznie się zmienia. Jedną z odpowiedzi na te zjawiska jest regionalizacja inwestycji i tworzenie się bloków państw. Widać też, że coraz więcej krajów wprowadza procedury utrudniające inwestycje zagraniczne".

Ubezpieczenie inwestycji

Inwestuj bezpiecznie bez względu na granice i chroń swoje inwestycje przed ryzykiem politycznym.

  • Możesz ubezpieczyć inwestycje już istniejące i skutecznie zabezpieczyć kredyt bankowy udzielony na realizację inwestycji.
  • Maksymalny okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi aż 20 lat.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne