Przewodnik po rynku - Turcja

Wejście na nowy rynek jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. I praktycznie każdy ma swoją specyfikę. Różnią się od siebie nie tylko regulacjami prawnymi, poziomem zaawansowania technologicznego, chłonnością, kosztami dotarcia do klienta, ale także kulturą biznesową czy zwyczajami zakupowymi.

Te pierwsze, wynikające często ze wskaźników makroekonomicznych lub skodyfikowanych przepisów, stosunkowo prosto sprawdzić, choć wymaga to przeprowadzenia własnych analiz lub posiłkowania się lokalnymi specjalistami, którzy pomogą w przeprowadzeniu formalnych procesów. Te drugie, mniej wymierne, bywają trudniejsze do pokonania, choć mogą przesądzić o zbudowaniu relacji z zagranicznymi kontrahentami i sukcesie rynkowym.

W naszej serii przewodników staramy się przedstawiać różne aspekty działalności biznesowej na zagranicznych rynkach.

Turcja, ze względu na swoje strategiczne położenie oraz duży potencjał ludnościowy i ekonomiczny, jest atrakcyjnym rynkiem dla eksporterów i inwestorów z innych krajów. W ostatnich latach normalizuje i rozwija kontakty polityczne i gospodarcze m.in. w regionie Bliskiego Wschodu, zapewniając sobie szeroki napływ inwestycji bezpośrednich z państw Zatoki Perskiej. Okres rządów (urzędującego) prezydenta Tayyipa Recepa Erdogana charakteryzuje się ekspansywną polityką fiskalną i pieniężną, co doprowadziło do wysokiej inflacji, deficytu na rachunku obrotów bieżących i znacznego osłabienia wartości lokalnej waluty (liry).

Pomimo trwającej dekoniunktury w globalnej gospodarce Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje na najbliższe lata tempo wzrostu gospodarczego na poziomie ok. 3% (w pandemicznym 2020 r. PKB kraju zwiększył się o 1,9%) (źródło: imf.com).

Dla Polski to obecnie 18. rynek eksportowy. W okresie styczeń-lipiec nasze firmy wysłały tam towary o wartości 2,7 mld euro, co oznacza wzrost o ponad 21% w skali roku. W 2022 r. import Turcji wyniósł 364 mld dolarów, rosnąc o 34% (to 20. największy importer na świecie, a Polska – dla przypomnienia – jest 19.).

Dla KUKE to również jeden z ważniejszych rynków, gdzie pomagamy krajowym przedsiębiorcom bezpiecznie sprzedawać swoje produkty, brać udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych w charakterze dostawców i podwykonawców. Tureckie podmioty zajmujące się generalnym wykonawstwem projektów i budownictwem mają szeroko rozwinięte kontakty i prowadzą działalność globalną, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki, Bliskiego Wschodu i Europy (planując również udział w odbudowie Ukrainy). Współpraca z nimi może otworzyć dostęp polskim firmom w międzynarodowej ekspansji.

W KUKE mamy długoletnie doświadczenie i liczne obserwacje z prowadzenia biznesu z tureckimi kontrahentami. Jak w każdym kraju, współpraca wiąże się z różnymi ryzykami, w tym wynikającymi z sytuacji makroekonomicznej kraju, jak i specyficznych uwarunkowań, w tym kulturowych. Tym przewodnikiem chcemy pomóc polskim przedsiębiorcom bezpiecznie prowadzić relacje handlowe z tureckimi partnerami i maksymalnie ograniczać te ryzyka.

Podgląd:

Przewodnik po rynku - Turcja, podgląd

Mamy nadzieję, że przewodnik przyczyni się do dynamicznego rozwoju Twojej firmy na tureckim rynku!

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne