Przewodnik po rynku - Ukraina

Wejście na nowy rynek jest wyzwaniem dla przedsiębiorcy, bo każdy rynek ma swoją specyfikę w sferze: regulacyjnej, zaawansowania technologicznego, chłonności, kosztów dotarcia do klienta i co nie mniej ważne kultury biznesowej czy zwyczajów zakupowych.

Te pierwsze, wynikające często ze wskaźników makroekonomicznych lub skodyfikowanych przepisów, stosunkowo prosto sprawdzić, choć wymaga to przeprowadzenia własnych analiz lub posiłkowania się lokalnymi specjalistami, którzy pomogą w przeprowadzeniu formalnych procesów. Te drugie, mniej wymierne, bywają trudniejsze do pokonania, choć mogą przesądzić o zbudowaniu relacji z zagranicznymi kontrahentami i o sukcesie rynkowym.

W naszej serii przewodników staramy się przedstawiać różne aspekty działalności biznesowej na zagranicznych rynkach.

Ukraina jest 16. najważniejszym partnerem handlowym Polski, a wymiana handlowa między obydwoma krajami w 2023 r. wyniosła 18,5 mld zł. Największe sukcesy polskie firmy odnoszą w sektorach takich jak:

  • rolnictwo i przetwórstwo żywności
  • budownictwo
  • transport i logistyka
  • IT i usługi biznesowe.

Odbudowa Ukrainy otwiera nowe szanse dla polskich przedsiębiorców. W opublikowanym pod koniec ub.r. raporcie PFR TFI i PwC Polska stworzonym we współpracy z KUKE Ukraina zajęła 3. miejsce w rankingu najbardziej atrakcyjnych krajów dla polskich inwestycji zagranicznych w regionie Europy Środkowej i Azji. Według autorów, pomimo wyzwań związanych z toczącą się wojną, dotychczasowe relacje gospodarcze oraz potencjał związany z odbudową tworzą szanse dla przedsiębiorców. Oczywiście przy licznych ryzykach i wyzwaniach

W przewodniku KUKE przedstawiamy najważniejsze kwestie formalne związane z prowadzeniem działalności na Ukrainie, w tym m.in. wskazówki dotyczące zawierania i realizacji umów.

Zapraszamy do lektury.

Podgląd

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne