Raport roczny Unii Berneńskiej

Ubezpieczyciele kredytów eksportowych i inwestycji podsumowują 2020 rok.

Unia Berneńska opublikowała raport, w którym podsumowuje działania publicznych i prywatnych ubezpieczycieli kredytów eksportowych oraz inwestycji w 2020 roku. Pomimo ogromnych zakłóceń, niepewności i podwyższonego ryzyka prowadzenia wymiany handlowej spowodowanych przez pandemię COVID-19, agencje ubezpieczeń kredytów eksportowych poradziły sobie stosunkowo dobrze z wyzwaniami jakim musiały stawić czoła w tym trudnym roku dla eksporterów i podmiotów finansujących transakcje eksportowe. Zwiększyły pokrycie ochroną ubezpieczeniową i skalę działalności pomimo gwałtownego skurczenia się światowej gospodarki, a wzrost wartości wypłaconych odszkodowań pozostał na umiarkowanym poziomie.

Michal Ron, przewodnicząca Unii Berneńskiej, porównuje ubezpieczenia kredytów eksportowych do „szczepionki” przeciwko zatorom płatniczym w międzynarodowym handlu. Ubezpieczenia nie tylko ograniczają ryzyko niewypłacalności kontrahenta, ale pośrednio również zwiększają pojemność kredytową strony finansującej kontrakt, poprawiają płynność kredytobiorcy i budują zaufanie do całego systemu światowego handlu. Szefowa Unii Berneńskiej chwali szybkość za jaką zarówno publiczni jak i prywatni ubezpieczyciele zareagowali na wyzwania pandemii, wprowadzając nowe rozwiązania i włączając się w realizację rządowych planów pomocowych. Michal Ron podkreśla też rolę cyfryzacji branży, która przyspieszyła za sprawą pandemii, zwiększając wydajność pracy ubezpieczycieli i dostępność oferowanych przez nich usług dla klientów, a także wzmacniając odporność całej branży na przyszłe kryzysy. Jako jedne z ważniejszych wyzwań na przyszłość stojących przez agencjami zrzeszonymi w Unii Berneńskie i sektora publicznego wskazuje przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu.

KUKE jest członkiem Unii Berneńskiej od 1999 roku.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne