Raport Ryzyka 2020 - weryfikujemy prognozy

W lutym opracowaliśmy i opublikowaliśmy wspólnie – SpotData i KUKE – cykliczny raport na temat ryzyk gospodarczych, z którymi w 2020 r. będą musiały mierzyć się firmy w Polsce. Ogromna dynamika zmian skłoniła nas do podsumowania go i pokuszenia się o nowe prognozy trzy miesiące wcześniej niż planowaliśmy.

Sprawcą tego przyspieszenia jest oczywiście koronawirus, który w raporcie wymienialiśmy jako jedno z zagrożeń dla stabilności globalnej gospodarki, nie wyobrażając sobie jednak jak bardzo ją zdeformuje. Pandemia wpłynęła też na trafność pozostałych naszych przewidywań co do trendów i ryzyk w światowej ekonomii, albo je wzmacniając, albo zupełnie je kwestionując. Jedną z głównych tez raportu było to, że żyjemy w dekadzie strachu, który wciąż utrzymywał się po wielkim kryzysie finansowym z lat 2008-09, choć można było mieć nadzieję na stopniowe uspokojenie nastrojów. Okazało się, że wstrząs, który dotknął gospodarkę wiosną tego roku, podniósł poziom strachu na nowe szczyty. Wygląda na to, że niepewność stała się już stałym elementem gospodarczego krajobrazu – powrót do czasów, gdy była ona generalnie niska, może już być niemożliwy - mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Ta niepewność sprawia, że zdolność nawigowania w warunkach wysokiego ryzyka staje się niezbędną umiejętnością właścicieli i menedżerów firm. Nasz raport ma być pomocą w tej nawigacji. Listę najważniejszych ryzyk, z którymi zmagają się firmy, poddaliśmy przyspieszonej weryfikacji, by pokazać jak zmieniły się w erze COVID-19. Przede wszystkim widać, że znacząco wzrosło znaczenie tych podstawowych, a więc płynności, kosztów działalności i popytu. Rola pozostałych ryzyk, m.in. regulacyjnego czy reputacyjnego spadła – firmy skupiły wszystkie siły na walce o utrzymanie się na powierzchni - dodaje Ignacy Morawski, dyrektor SpotData. 

Czy wraz z przystosowywaniem się do nowej rzeczywistości niestandardowe ryzyka mogą wrócić na pierwszy plan? Jak – poza pandemią koronawirusa – przedstawiają się pozostałe ryzyka zalążkowe? Jakie są perspektywy dla polskiego eksportu? Odpowiedzi znajdziesz w raporcie, który można pobrać poniżej.

Raport Ryzyka 2020. Czas weryfikacji

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne