Rekordowe wyniki KUKE

Wysoka dynamika przychodów KUKE w segmencie ubezpieczeń należności to efekt polityki nastawionej na wsparcie polskich przedsiębiorców, nie tylko w czasie prosperity, ale również w okresie dekoniunktury, m.in. podczas pandemii.

131,5 mln zł wyniosła wartość składki przypisanej brutto zebranej przez KUKE w 2020 r. z ubezpieczeń należności. To najlepszy wynik w historii spółki w tym segmencie po wzroście o 30,5 proc w ujęciu rocznym. Jeśli wziąć pod uwagę jedynie działalność komercyjną KUKE, nie uwzględniającą ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez skarb państwa, to składka przypisana brutto po raz pierwszy sięgnęła poziomu 100 mln zł, co w porównaniu z 2019 r. stanowi wzrost o 33 proc.

Zależało nam, by w tym bardzo trudnym dla polskich przedsiębiorców roku mogli oni bez przeszkód ubezpieczać należności handlowe, gdy ryzyko prowadzenia działalności gwałtownie się zwiększyło. Możliwość udzielania swoim kontrahentom kredytu kupieckiego w trakcie kryzysu oznacza nie tylko możliwość niezakłóconej realizacji bieżących zamówień, ale szansę na zdobycie nowych kontraktów. I wiele firm, również eksportowych, to wykorzystało. Wyniki KUKE pokazują, że działaliśmy skutecznie na rzecz naszych klientów, notując wyższą dynamikę przychodów niż w 2019 r. Przedsiębiorcy docenili nasze podejście i to, że jako nieliczni znajdowaliśmy dla nich możliwości ekspansji, szybko odpowiadając na pojawiające się wyzwania. Wprowadzaliśmy nowe rozwiązania, gdy rynek był niepewny co do rozwoju sytuacji. A wszystko to przy efektywnym zarządzaniu ryzykiem, skutkującym kolejny rok z rzędu ograniczeniem szkodowości i historycznie najlepszą rentownością naszego biznesu – powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak.

Opierając się na najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego, KUKE pozostawała jedną z najbardziej dynamicznych firm pod względem przyrostu składki w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Po trzech kwartałach 2020 r. notowała wzrost o 18 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy rynek przeżywał stagnację.

Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

  • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
  • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne