Ubezpieczenie GAP EX dostępne dla eksporterów o trzy miesiące dłużej

Polscy eksporterzy będą mogli korzystać z wprowadzonego przez KUKE na czas pandemii rozwiązania do końca marca przyszłego roku.

Komisja Europejska, obserwując dynamikę sytuacji pandemicznej, zdecydowała o wydłużeniu działania specjalnych instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców z terenu Unii, w tym stosowania rządowych gwarancji w przypadku ubezpieczania należności handlowych w transakcjach z kontrahentami z UE i wybranych krajów OECD. To ostatnie rozwiązanie będzie dostępne do 31 marca 2022 r., czyli o trzy miesiące dłużej.

KUKE, korzystając ze zgody KE, wprowadziła na początku pandemii ubezpieczenie w dwóch wariantach: GAP EX i GAP EX+. Oba mają gwarancje Skarbu Państwa i są przeznaczone dla eksporterów, którzy nie mogą znaleźć ubezpieczeń na zasadach komercyjnych dla dotychczasowych kontraktów albo chcą zwiększyć sprzedaż na zagranicznych rynkach. Ubezpieczenie obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz wybranych dziewięć rynków OECD, takich jak: Stany Zjednoczone, Norwegia czy Australia. KE już kilkakrotnie przedłużała działanie instrumentów pomocowych, powołując się na ryzyka dla gospodarki i biznesu związane z trwającą pandemią.

Grzegorz Kwieciński KUKE
Grzegorz Kwieciński, dyrektor Departamentu Ryzyka Ubezpieczeniowego KUKE

Grzegorz Kwieciński, dyrektor Departamentu Ryzyka Ubezpieczeniowego KUKE:

"Obok zgody na wprowadzenie przez rządy poszczególnych krajów Unii nowych rozwiązań wspierających w pandemii małe i średnie przedsiębiorstwa, Komisja Europejska po raz kolejny postanowiła, by państwowe gwarancje mogły być stosowanie w ubezpieczaniu transakcji handlowych z kontrahentami z krajów najbardziej rozwiniętych. Cieszymy się, że GAP EX będzie dłużej dostępny dla polskich eksporterów, ponieważ jest cały czas chętnie przez nich wykorzystywany, a wartość przyznanych limitów stale rośnie. Szczególnie intensywnie jest wykorzystywany przez firmy sprzedające do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz krajów naszego regionu. Decyzja KE pokazuje, że choć mamy do czynienia z ożywieniem gospodarczym, to sytuacja makroekonomiczna jest wciąż niepewna, co udowadniają kolejne kraje, wprowadzając ograniczenia w działaniu biznesu w celu ograniczenia liczby zakażeń. W tak zmiennym otoczeniu zdecydowanie rekomendujemy korzystanie z ubezpieczeń należności. Część krajów UE wycofuje już programy wsparcia przedsiębiorców, co może skutkować w niedługiej przyszłości wzrostem liczby niewypłacalności, a tym samym kłopotami dla ich dostawców z naszego kraju".

Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

  • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
  • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne