Unia Europejska nakłada nowe sankcje na Białoruś

Sankcje oznaczają nowe restrykcje w handlu z naszym wschodnim sąsiadem, dotyczą jednak tylko wybranych strategicznych towarów oraz relacji handlowych z rządem i podmiotami publicznymi.

Nowe sankcje nałożone 21 i 24 czerwca przez Unię Europejska na Białoruś rozszerzają listę osób i firm objętych ograniczeniami oraz zakazują przedsiębiorstwom z państw UE eksportu do tego kraju sprzętu, technologii lub oprogramowania przeznaczonego do monitorowania lub przechwytywania wiadomości w Internecie i wiadomości komunikacji telefonicznej; eksportu towarów podwójnego zastosowania i technologii do celów wojskowych; wprowadzają dalsze ograniczenia w handlu towarami używanymi do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych. Jednocześnie decyzja UE ogranicza rządowi Białorusi i kontrolowanym przez niego instytucjom finansowym dostęp do rynków kapitałowych Unii, a także zakazuje zapewniania ubezpieczeń i reasekuracji rządowi białoruskiemu oraz jego organom i agencjom publicznym.

W związku z tym informujemy, jakie skutki niosą te regulacje dla przedsiębiorców oraz banków będących klientami KUKE:

  • KUKE może nadal udzielać ubezpieczeń należności eksportowych polskim firmom pozostającym w relacjach handlowych z białoruskimi kontrahentami, którzy nie są wymienieni w wykazie osób i podmiotów objętych tzw. środkami ograniczającymi i nie zajmującymi się obrotem produktami objętymi sankcjami,
  • KUKE nie będzie ubezpieczać należności polskich firm wykonujących zlecenia na rzecz białoruskiego rządu oraz jego organów i agencji publicznych,
  • KUKE nie będzie angażować się w ubezpieczanie transakcji handlowych dotyczących produktów i sektorów gospodarki Białorusi, których rozszerzone sankcje dotyczą, czyli: sprzętu, technologii lub oprogramowania przeznaczonego do monitorowania lub przechwytywania wiadomości w Internecie i wiadomości komunikacji telefonicznej; towarów podwójnego zastosowania i technologii do celów wojskowych; towarów używanych do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych,
  • KUKE nie będzie ubezpieczać nowego finansowania w postaci pożyczek czy akredytyw udzielanego bankom białoruskim kontrolowanym przez państwo.

O ewentualnych zmianach w stanowisku KUKE będziemy informować, dostosowując się do regulacji dotyczących sankcji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem KUKE.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne