Z KUKE GAP EX do Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i Niemiec

Prawie 2 mld zł wyniosła wartość ubezpieczonych przez polskich eksporterów należności w ramach rozwiązań GAP EX i GAP EX+ oferowanych przez KUKE.

150 eksporterów skorzystało w I kwartale z udostępnionych przez KUKE na czas pandemii ubezpieczeń GAP EX i GAP EX+. Wysłali oni swoje produkty do około 700 kontrahentów z 33 krajów. Największa sprzedaż przypadła na odbiorców z Wielkiej Brytanii (16 proc.), Włoch i Francji (14 proc.) oraz Niemiec (13 proc.). W pierwszej „10” są też cztery kraje naszego regionu: Rumunia, Czechy, Słowacja i Węgry.

Rozwiązania GAP EX mają gwarancje Skarbu Państwa i są przeznaczone dla eksporterów, którzy nie mogą znaleźć ubezpieczeń na zasadach komercyjnych dla dotychczasowych kontraktów albo chcą zwiększyć sprzedaż zagranicą. Ubezpieczenie obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz wybranych dziewięć rynków OECD, takich jak: Stany Zjednoczone, Norwegia czy Australia.

Szacujemy, że rozwiązania GAP EX pozwoliły ubezpieczyć dotąd eksport wartości prawie dwóch miliardów złotych. Głównie dotyczy to krajów UE, choć statystyki z ostatnich tygodni pokazują, że pomimo problemów wynikających z brexitu, który znacząco osłabił na początku roku wymianę handlową z Wielką Brytanią, polscy przedsiębiorcy, np. z branży meblowej, nadal walczą o tamtejszy rynek. Jest więc szansa, że w ciągu kilku miesięcy eksport na Wyspy wróci do wcześniejszego poziomu – mówi Elżbieta Kacprzykowska, dyrektor Departamentu Sprzedaży KUKE.

Prawie 1/5 ochrony ubezpieczeniowej w ramach umów GAP EX i GAP EX+ w I kwartale 2021 r. przypadła wartościowo na branżę tworzyw sztucznych, co oznacza wzrost o niemal połowę w porównaniu z 2020 r. Hutnictwo odpowiadało za 12 proc. wartości polis, a przemysł spożywczy i automotive za ponad 8 proc. każdy. Branże drzewna i meblarska miały w sumie 10-proc. udział. Z ubezpieczeń chętnie korzystały też firmy transportowe, budowlane i działające w branży elektrotechnicznej. 

Akceptacja wniosków klientów jest w tym roku wyższa niż w ubiegłym, mimo że nasze podejście do ryzyka jest niezmienne. Widzimy jednak, że portfel GAP EX jest bezpieczny, z minimalną liczbą zgłoszonych szkód. Dla krajów rozwiniętych ogłaszane są coraz lepsze prognozy ekonomiczne. Natomiast istnieje ryzyko, że wraz z nadchodzącym wycofywaniem programów pomocowych dla biznesu będzie przybywało upadłości i restrukturyzacji, również wśród kontrahentów naszych eksporterów – podkreśla Elżbieta Kacprzykowska.

Komisja Europejska przedłużyła do końca grudnia br. możliwość udzielania państwowych gwarancji ubezpieczeniom krótkoterminowych kredytów eksportowych dotyczących rynków Unii i wybranych krajów OECD w ramach takich instrumentów jak GAP EX i GAP EX+.

Z przeprowadzonej w I kwartale przez Unię Berneńską ankiety wynika, że agencje kredytów eksportowych oraz prywatni ubezpieczyciele należności spodziewają się wzrostu wartości wypłacanych odszkodowań. Oznacza to, że za sprawą działań osłonowych wprowadzonych przez większość rządów zmniejszyła się skala problemów wywołanych pandemią, choć nie dało się ich wyeliminować w całości. Z drugiej strony, ubezpieczyciele, zwłaszcza państwowi, są gotowi zwiększać zaangażowanie i wspierać międzynarodowy handel.

Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

  • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
  • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne