Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania czterech odrębnych sprawozdań sporządzanych przez KUKE S.A. za trzy kolejne lata począwszy od sprawozdań za okres od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku:

Rada Nadzorcza KUKE S.A. w Warszawie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna za okres trzech kolejnych lat, tj. od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

 Barbarą Marszałł, tel.: +48 606 956 466, e-mail: barbara.marszall@kuke.com.pl. 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku. 

Składanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań KUKE

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne