Gwarancje środowiskowe

Gwarancje dla firm, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska. Aby sprostać ustawowym wymogom prawnym, muszą one przedstawić organom administracji publicznej odpowiednie zabezpieczenia finansowe.

Dla kogo?

Gwarancje środowiskowe przeznaczone są dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą potencjalnie szkodliwą dla środowiska, np. dla:

 • firmę pozyskującą surowce wtórne (recykling), 
 • firmę przetwarzającą odpady w tym odpady niebezpieczne, 
 • firmę zajmującą się transgranicznym przemieszczeniem odpadów, 
 • zakład gospodarki komunalnej posiadający lub zarządzający wysypiskami odpadów, 
 • firmę posiadającą lub zarządzającą wysypiskami odpadów.

O gwarancje środowiskowe ubiegać się może:

 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Co zyskujesz?

 1. Potwierdzenie wiarygodności Twojej firmy,
 2. Prosty sposób na spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia,
 3. Możliwość dostosowania wzorów gwarancji do wymogów beneficjenta w drodze indywidualnych negocjacji.
Ubezpieczenie należności

Zabezpiecz się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta.

 • Rozwijaj sprzedaż bez obawy o spływ należności od kontrahentów.
 • Eksportuj bezpiecznie nawet do najodleglejszych zakątków świata.
Dowiedz się więcej

Rodzaje gwarancji środowiskowych

 • Koszty usunięcia odpadów - Gwarancja ubezpieczeniowa stanowiąca zabezpieczenie wymagane art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • Zarządzanie składowiskiem odpadów - Gwarancja ubezpieczeniowa stanowiąca zabezpieczenie wymagane art. 125 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • Szkody środowiskowe - Gwarancja ubezpieczeniowa stanowiąca zabezpieczenie wymagane art. 187 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
 • Międzynarodowe przemieszczenie odpadów - Gwarancja ubezpieczeniowa stanowiąca zabezpieczenie wymagane art. 20 Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów i art. 6 rozporządzenia nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Jakie są warunki współpracy?

 • Gwarancja środowiskowa udzielana jest na wniosek Twojej firmy, od której wymagane jest złożenie zabezpieczenia majątkowego roszczeń organu ochrony środowiska z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku powstałych w wyniku niewywiązania się przez Twoją firmę z obowiązków określonych w pozwoleniu na wykonywanie działalności lub w ustawie. 
 • Okres obowiązywania gwarancji wynosi maksymalnie 3 lata z możliwością odnowienia na kolejne okresy (wymaga to jednak ponownej oceny ryzyka Twojej firmy).
 • Gwarancja środowiskowa jest bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie.
 • Parametry gwarancji ustalane są indywidualnie.

Dobierzemy pakiet rozwiązań
Umów się na rozmowę
KUKE oferuje zestaw odpowiednio dobranych narzędzi do zabezpieczenia finansów firmy

Jak uzyskać gwarancję środowiskową?

 1. Złożenie wniosku o umowę generalną lub wniosku o gwarancję. Gwarancje środowiskowe są udzielane na podstawie umowy generalnej. Informacje z wniosku oraz wymaganych dokumentów wskazanych we wniosku posłużą KUKE do oceny możliwości zawarcia tej umowy.
 2. Pozytywna ocena ryzyka. KUKE weryfikuje ryzyko wnioskodawcy. W przypadku pozytywnej oceny ryzyka KUKE proponuje wnioskodawcy zawarcie umowy generalnej z odnawialnym limitem, w ramach którego wnioskodawca będzie mógł korzystać z gwarancji środowiskowych.
 3. Podpisanie umowy o udzielania gwarancji środowiskowych, ustanowienie zabezpieczeń wymaganych przez KUKE. Zawarcie umowy generalnej wymaga zabezpieczenia roszczeń KUKE wobec wnioskodawcy. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest weksel in blanco. W określonych sytuacjach KUKE może żądać dodatkowego zabezpieczenia.
 4. Negocjacje warunków gwarancji i udzielenie gwarancji. KUKE udziela gwarancji na podstawie Twojego wniosku. Treść gwarancji podlega negocjacji. Ostateczne warunki gwarancji akceptuje Twój kontrahent, czyli beneficjent gwarancji. KUKE przekazuje gwarancję Tobie lub bezpośrednio Twojemu kontrahentowi (odbiór osobisty, przesyłka kurierska).
 5. Wydanie gwarancji i zapłata wynagrodzenia KUKE. Z tytułu udzielenia gwarancji środowiskowej KUKE przysługuje bezzwrotne wynagrodzenie. Zapłata wynagrodzenia jest warunkiem wydania gwarancji. Wynagrodzenie KUKE płatne jest jednorazowo za cały okres gwarancji.

Oferowane rozwiązania

Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne