Poznaj nowy system wsparcia eksportu oferowany przez KUKE.

Rolą KUKE, która oferuje instrumenty z gwarancjami Skarbu Państwa, jest ograniczanie ryzyka działalności eksporterów i wspierających ich banków, a tym samym wzmacnianie konkurencyjności polskiego eksportu.

Jedyny taki partner w Polsce

Jesteśmy ekspertem w dziedzinie ubezpieczania wymiany handlowej i jej finansowania. Dzięki gwarancjom Skarbu Państwa oferujemy unikalne rozwiązania ubezpieczeniowe na polskim rynku. Stoi za nami 30 lat doświadczenia i wiedza, którą gotowi jesteśmy wesprzeć i Twoją firmę.

Więcej o KUKE
Na czym to polega?
W ramach nowego systemu wsparcia eksporterów KUKE wprowadziła rozwiązania, które zachęcają banki do szerszego finansowania nie tylko kontraktów handlowych, ale także inwestycji i transakcji przejęć podejmowanych przez ich klientów. Proponujemy rozwiązania, które udostępnia swoim eksporterom zaledwie kilka krajów w Europie.
Filary systemu wsparcia eksporterów
  1. Budowanie potencjału
    Wspieranie polskich przedsiębiorców w finansowaniu ich inwestycji w Polsce i za granicą.
  2. Bezpieczny rozwój
    Umożliwianie bezpiecznej wymiany handlowej i świadczenia usług.
  3. Przyciąganie inwestorów
    Przyciąganie zagranicznych inwestorów do Polski.
Dla kogo?
Dla eksporterów oraz firm planujących rozpocząć działalność eksportową.
Dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, bez względu na branżę.
Dla firm inwestujących w moce produkcyjne w Polsce i potrzebujących finansowania.
Dla przedsiębiorców potrzebujących finansowania bieżącego by móc wykonywać zlecenia.
Dla podmiotów poszukujących gwarancji na wykonywanie kontraktów.
Dla firm chcących zachęcić do zakupu ich towarów/usług poprzez zaoferowanie odbiorcy atrakcyjnego finansowania.
Dla przedsiębiorstw potrzebujących gotówki w celu dokonania przedpłaty zamówienia u poddostawcy.
Dla banków, które chcą podzielić się ryzykiem finansowania inwestycyjnego, obrotowego i gwarancyjnego udzielonego swoim klientom lub chcącym zwiększyć skalę finansowania na niezmienionym poziomie ryzyka.
Dobierzemy pakiet rozwiązań
wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Główne korzyści

Wsparcie rozwoju
Nowe rozwiązania pozwalają rozwijać firmę zarówno w Polsce, jak i za granicą. Finansowanie inwestycji, zakup nowej linii produkcyjnej, finansowanie bieżące potrzebne do wykonywania kontraktu, czy niezbędne gwarancje kontraktowe są łatwiejsze do zdobycia.
Zwiększenie pojemności kredytowej
Zwiększenie pojemności kredytowej i gwarancyjnej dla firmy w banku – zabezpieczenie kredytowania bieżącego, inwestycyjnego czy gwarancji bankowych pozwala uwolnić limit w banku i przy niezmienionym zaangażowaniu udzielić nawet pięciokrotnie większego finansowania firmie.
Wzrost konkurencyjności
Firma, aby zachęcić nabywcę towaru, może zaproponować atrakcyjną ofertą finansowania bankowego, które zabezpiecza KUKE. Dzięki temu polski dostawca zyskuje dodatkowy atut w negocjacjach ze swoim klientem.
Poprawa wyniku banku
Rozwiązania z gwarancjami Skarbu Państwa cechuje zerowa waga ryzyka, a co za tym idzie brak wymogu zawiązywania przez bank rezerw pod udzielone finansowanie. Wpływa to na lepszy wynik finansowy osiągany na transakcji przez bank i stanowi zachętę do szerszego finansowania eksportera.

Rozwiązania oferowane w ramach systemu wsparcia eksporterów

Gwarancje dla inwestycji w Polsce generujących eksport
Wspieramy zagraniczną ekspansję przedsiębiorstw już na etapie realizowania inwestycji w kraju. Zabezpieczamy terminową spłatę kredytu udzielonego przez bank eksporterowi, w tym również inwestorowi zagranicznemu, na sfinansowanie inwestycji realizowanej w Polsce i generującej eksport.
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie inwestycji za granicą
Zabezpieczamy ryzyko braku spłaty kredytu udzielonego przez bank na finansowanie inwestycji polskich przedsiębiorców za granicą. W pakiecie dostępne jest również ubezpieczenie zrealizowanej inwestycji bezpośredniej za granicą od ryzyka politycznego lub ryzyka siły wyższej.
Dowiedz się więcej
Gwarancja spłaty kredytu obrotowego
Gwarantujemy bankowi terminową spłatę kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie eksportera - zarówno pod kontrakt, jak i bez.
Dowiedz się więcej
Gwarancje płatnicze
Zabezpieczamy terminową spłatę zobowiązań eksportera wobec swoich dostawców – w Polsce i za granicą. Eksporter może również zabezpieczyć spłatę swoich zobowiązań wobec banków i faktorów finansujących faktury wystawiane przez dostawców eksportera.
Dowiedz się więcej
Gwarancje kontraktowe
Zabezpieczamy zobowiązania eksportera wobec zagranicznego kontrahenta wynikające z kontraktu. Udzielamy również regwarancji dla banków lub towarzystw ubezpieczeniowych wystawiających gwarancje kontraktowe dla swoich klientów.
Dowiedz się więcej
Ubezpieczenie należności eksportowych
Chronimy eksportera przed stratą spowodowaną brakiem zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Oferujemy ochronę sprzedaży z odroczonym terminem płatności na blisko 200 rynkach, w tym w Polsce.
Dowiedz się więcej
Shop in Poland
Shop in Poland to inicjatywa, której celem jest pomoc polskim eksporterom w zdobywaniu nowych rynków zbytu lub zwiększenie eksportu na rynkach, gdzie są już aktywni.
Dowiedz się więcej

KUKE od 30 lat wspiera polskich eksporterów

Dzięki nam małe i duże firmy mogą bezpiecznie eksportować do 200 krajów na świecie.
Umożliwiamy bezpieczną wymianę handlową i świadczenie usług, pomagamy zdobywać finansowanie dla inwestycji, dajemy gwarancje bankom i partnerom biznesowym. Po prostu znajdujemy możliwości.
Nie wiesz co wybrać?
Skontaktuj się z nami!
Nasz doradca pomoże Ci wybrać odpowiedni pakiet rozwiązań wspierający ekspansję zagraniczną Twojej firmy.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dla banków oferowanych przez KUKE.

Co nowego w KUKE?

W ciągu 30 lat tysiące polskich przedsiębiorstw* skorzystało w KUKE z rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój ich biznesu w kraju i na świecie.
*od niewielkich firm rodzinnych, przez spółki średniej wielkości, aż po największe koncerny, w tym zagraniczne